Hoe vindt de overdracht van de onderneming plaats?

Bij de verkoop van aandelen in een BV zal de overdracht plaatsvinden via de notaris die een akte van levering zal passeren. De wet schrijft dat voor. De koopsom wordt dan normaal gesproken via de notarisrekening betaald. Partijen kunnen anders afspreken. Overdracht van activa en passiva kan zonder tussenkomst van een notaris (onderhands) worden geregeld via ondertekening van de koopovereenkomst en afzonderlijke levering van de activa en overname van passiva. Het overnemen van passiva (schulden) werkt pas jegens de desbetreffende crediteuren indien deze toestemming hebben gegeven. Voor de overdracht van overeenkomsten is de medewerking van de desbetreffende contractspartij nodig.