Wat is een 'disclosure letter' en waartoe dient deze?

In de 'disclosure letter', ook wel 'bekendmakingsbrief', geeft de verkoper aan de kopende partij aan welke informatie aan de koper is verstrekt en door de verkoper is geaccepteerd ondanks dat wellicht sprake is van een inbreuk op door de verkoper verstrekte garanties. De koper kan dan niet achteraf stellen dat hij onbekend is met in de brief genoemde feiten en hij kan in dat verband dan ook geen (schade)vergoeding claimen wegens een inbreuk van door de verkoper verstrekte garanties. Het is belangrijk voor de verkoper om in de disclosure letter zo volledig mogelijk te zijn.