Wat is een intentieovereenkomst, LoI, MoU of HoA?

Als de verkoper een geinteresseerde koper vindt zal veelal een intentieovereenkomst (ookwel "letter of intent" (LOI), "memorandum of understanding" (MOU) of "heads of agreement" (HoA)) worden aangegaan. Hierin worden de hoofdlijnen van de transactie alvast omschreven, zodat partijen op voorhand een zekere duidelijkheid hebben over de voorwaarden voordat verder wordt onderhandeld of verdere informatie ter beschikking wordt gesteld. Vaak worden afspraken gemaakt over de prijs, de structurering van de transactie, het uit te voeren due diligence onderzoek, de tijdslijn en eventuele exclusiviteit. In deze fase kunnen afspraken al bindend zijn. Als u dat nog niet heeft gedaan, is het bij het opstellen en onderhandelen over een intentieovereenkomst zeker aan te raden om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het begeleiden van bedrijfsovernames.