Wat is een joint venture?

Een joint venture is een samenwerking waarbij twee of meerdere partijen gezamenlijk een economische activiteit gaan uitvoeren, waarbij winsten en verliezen worden gedeeld. De samenwerking kan worden vastgelegd in een joint venture overeenkomst c.q. een samenwerkingsovereenkomst. Een andere mogelijkheid is om gezamenlijk aandeelhouder te worden in een nieuw op te richten vennootschap of om samen een vennootschap onder firma aan te gaan.