Wat zijn garanties en vrijwaringen?

De koper van de onderneming zal van de verkopende partij meer of minder uitgebreide garanties verwachten. Het gaat hierbij globaal om "de goede staat" van de onderneming, de bedrijfsvoering en de financiële huishouding en om de afwezigheid van risico's. Als er specifieke risico's zijn geconstateerd zal de koper veelal vrijwaringen verlangen. De verkoper verplicht zich dan om schade die verband houdt met specifiek beschreven risico's voor zijn rekening te nemen. De koper wordt daar dan voor "gevrijwaard".