In hoeverre mag ik binnen mijn bedrijf persoonsgegevens verwerken?

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als:

Voor extra privacy gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens gelden nog strengere eisen.