Het bestuur en de meerderheid van de leden staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat moeten we doen?

Uiteraard is het verstandig deze situatie te voorkomen en als die situatie dreigt te escaleren om een wijs iemand (of een commissie van wijzen) aan te stellen om de tegenstellingen te overbruggen. Lukt dit allemaal niet meer, dan moet uiteindelijk het hoogste orgaan in de club beslissen wat er moet gebeuren. Bij een vereniging is dit meestal de ledenvergadering.