Is het verstandig een ongevallenverzekering voor onze leden te sluiten?

Door sportclubs of overkoepelende sportorganisaties wordt nog wel eens een ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden. Deze verzekering is niet verplicht en keert een (vast) bedrag uit wanneer een sporter met succes een beroep op deze verzekering doet. Dit kan het geval zijn als een sporter als gevolg van de beoefening van de sport geblesseerd is geraakt en daaraan blijvende beperkingen heeft overgehouden. De ongevallenverzekering dekt echter niet de volledige schade van de sporter en de aanwezigheid ervan sluit bovendien niet uit dat de sportvereniging aansprakelijk kan zijn. Of het verstandig is een ongevallenverzekering af te sluiten hangt ondermeer af van de risico’s van de sport en het letsel dat het gevolg zou kunnen zijn van de uitoefening van de sport.