We willen met een andere club samengaan. Hoe gaat dat?

Dat is een ingewikkeld proces, zowel emotioneel als juridisch. Om ons te beperken tot het laatste: goed geregeld moet worden hoe het gaat met de bezittingen van beide clubs en hoe het gaat met de schulden van beide clubs. Belangrijk is ook om erop te letten dat het uiteindelijke fusieresultaat geaccepteerd wordt door de bond, waarbij de beide clubs  zijn aangesloten. Vandaar dat het verstandig is om die bond in een vroeg stadium bij het fusietraject te betrekken. Een must is ook om goed te regelen wat er moet gebeuren wanneer het fusietraject mislukt.