Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 23 januari 2018
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  De AVG, een hot item!
 
  Ontslag van een statutair bestuurder – te allen tijde mogelijk?
 
  Bedrijfsovername: juiste informatie belangrijker dan een goed contract?
 
  Armin Vorsselman voorzitter landelijke Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
 
  Seminars voor de Overheidspraktijk
 
  Trouwt prins Harry in gemeenschap van goederen?
 
  Vennootschap opgehouden te bestaan. Of toch niet?
 
  Een lege projectvennootschap is niet zonder risico's
 
 
 
  De AVG, een hot item!  
 
  Advocaten Martin Schiphorst en Vivienne Verlinden schreven hierover inmiddels een serie blogs (de laatste daarvan volgt snel).  
 
 
 
  lees de eerste blog  
 
 
 
 
Ontslag van een statutair bestuurder – te allen tijde mogelijk?
 
Maxime de Coninck
 

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid kan een arbeidsovereenkomst van een werknemer slechts eenzijdig worden beëindigd indien daarvoor een redelijke grond aanwezig is, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Of een redelijke grond voor ontslag aanwezig is, dient in beginsel eerst te worden getoetst door het UWV of de kantonrechter. Maar hoe zit het met het ontslag van een statutair bestuurder?

 
lees verder
 
 
Bedrijfsovername: juiste informatie belangrijker dan een goed contract?
 
Jan Leo de Hoop
 

Juist bij een unieke gebeurtenis als een bedrijfsovername (en ook een fusie, participatie of samenwerking) is het belang van een goed contract evident. Maar het contract kan nog zo uitgebreid en goed geformuleerd zijn, daarmee poets je de spreekwoordelijke "lijken uit de kast" niet weg. Garanties in een overnamecontract zijn bedoeld om de schadelijke gevolgen van onverwachte tegenvallers te kunnen verhalen, maar vormen geen waarborg dat er geen tegenvallers zullen zijn. Het is daarom van groot belang dat verkoper en koper over de juiste informatie over de onderneming beschikken en deze met elkaar delen.

 
lees verder
 
 
Armin Vorsselman voorzitter landelijke Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
 
Armin Vorsselman
 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtadvocaat Armin Vorsselman (46) is benoemd tot voorzitter van de landelijke Vereniging van Letselschade Advocaten (www.lsa.nl). Naast zijn werkzaamheden als (algemeen) verzekerings- en aansprakelijkheidsadvocaat bestaat een substantieel deel van zijn praktijk uit het behandelen van veelal complexe letselschadezaken voor voornamelijk slachtoffers. Daarnaast staat hij ook aansprakelijk gestelde, maar niet of onvoldoende verzekerde bedrijven en instellingen bij. Armin Vorsselman verhaalt bovendien voor werkgevers  (loon)schade die zij hebben geleden doordat een werknemer arbeidsongeschiktheid is geraakt als gevolg van bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval.

 
lees verder
 
 
 
  Seminars voor de Overheidspraktijk  
 
  PlasBossinade organiseert vijf seminars op het gebied van de overheidspraktijk. Ze vinden plaats bij PlasBossinade (Paterswoldseweg 804 in Groningen) op donderdagmiddagen tussen 14.30 uur en 17.00 uur. Aansluitend is gelegenheid om bij de borrel met elkaar na te praten en ervaringen uit te wisselen. Medio april kunt u zich aanmelden voor het tweede seminar in deze reeks: 'Gebiedsontwikkeling: overheid en overeenkomst' op 24 mei a.s.  
 
 
 
  Direct aanmelden  
 
 
 
 
Trouwt prins Harry in gemeenschap van goederen?
 
Lucas van der Veen
 

Het aanstaande huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle is veel in het nieuws. Diverse media meldden recent dat het stel in gemeenschap van goederen gaat trouwen. Ze hebben er namelijk voor gekozen om geen huwelijkse voorwaarden te maken. Onder het Nederlands recht zou er dan inderdaad een gemeenschap van goederen ontstaan. Maar u begrijpt, op het huwelijk van Meghan en Harry is het Nederlandse recht niet van toepassing.

 
lees verder
 
 
Vennootschap opgehouden te bestaan. Of toch niet?
 
Ronald Schultinga
 

Een vennootschap houdt na ontbinding niet direct op te bestaan. Het vermogen van de vennootschap dient op dat moment nog vereffend te worden. Gedurende deze tijd blijft de vennootschap 'sluimerend' voortbestaan totdat er geen baten meer bekend zijn. Indien de vennootschap ten tijde van het ontbindingsbesluit geen bekende baten (en geen lasten) meer heeft valt het moment van ophouden te bestaan samen met het moment van ontbinding. Dit wordt de 'Turboliquidatie' genoemd. Maar zelfs het ophouden te bestaan is slechts relatief:  ook na ontbinding en vereffening kan de vennootschap weer herleven. Hoe werkt eigenlijk dit sluimerende voortbestaan van een 'verdwenen' vennootschap?

 
lees verder
 
 
Een lege projectvennootschap is niet zonder risico's
 
Wim Timmer
 

Bij aandelen- en vastgoedtransacties wordt soms gebruikgemaakt van een projectvennootschap of “special purpose vehicle” (projectvennootschap). De aspirant-koper (moedervennootschap) richt de projectvennootschap op met het doel dat deze uiteindelijk de aandelen of het vastgoed koopt. De moedervennootschap is niet enkel aandeelhouder, maar vaak ook bestuurder van de projectvennootschap

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen