Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
woensdag 07 december 2016
 
 
  LegalLinks Bouw & Aanbesteden, december 2016
 
 
  Update: kostenverhogende omstandigheden
 
  De (on)mogelijkheid om in te grijpen in een reeds gesloten overeenkomst
 
  Update: waarschuwingsplicht
 
 

Beste relatie,

Hierbij ontvangt u LegalLinks Bouw & Aanbesteden. Dit is een digitale bijdrage met updates over juridische ontwikkelingen. Deze LegalLinks is bedoeld voor ondernemers, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en ieder ander die te maken heeft met bouw en/of aanbesteden. Een keer per maand houden de mensen van PlasBossinade u op de hoogte van belangrijke actualiteiten. Mocht u onverhoopt deze mailing niet willen ontvangen dan kunt u dat hier aangeven.

Team Bouw & Aanbesteden

 
 
 
Update: kostenverhogende omstandigheden
 
Marijn Nuijens
 

In paragraaf 47 UAV 1989/2012 is bepaald dat indien kostenverhogende omstandigheden intreden, de aannemer aanspraak heeft op bijbetaling.

Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat 1) bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer 2) niet kunnen worden toegerekend en die 3) de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Al jarenlang wordt discussie gevoerd wanneer nu voldaan is aan die 3e voorwaarde: “de kosten van het werk aanzienlijk verhogen”.

Over die vraag is dit jaar een aantal uitspraken gewezen. Ze zijn het bespreken waard, omdat duidelijk is dat de civiele rechter een iets andere maatstaf aanlegt dan de Raad van Arbitrage.

 
lees verder
 
 
De (on)mogelijkheid om in te grijpen in een reeds gesloten overeenkomst
 
Peter Bluemink
 

In een recent gewezen arrest heeft de Hoge Raad de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst ná gunning aan te tasten uiteengezet[1].

 
lees verder
 
 
Update: waarschuwingsplicht
 
Marijn Nuijens
 

Een aannemer heeft een waarschuwingsplicht bij meerwerk. Die waarschuwingsplicht staat (onder andere) in artikel 7:755 BW. Deze waarschuwingsplicht houdt de gemoederen al lang bezig.

In artikel 7:755 BW staat – kort gezegd – dat de aannemer, bij meerwerk, de opdrachtgever er tijdig op moet wijzen dat het meerwerk zal leiden tot een prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever dat uit zichzelf moet begrijpen.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen