Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 16 mei 2017
 
 
  LegalLinks Bouw, Vastgoed & Aanbesteden, mei 2017
 
 
  Auteursrecht architect
 
  Planologische kruimels en milieueffectrapportage
 
  ROZ-model woonruimte geactualiseerd en gemoderniseerd
 
  Rood-voor-rood: voor wat hoort wat
 
 

Beste relatie,

Hierbij ontvangt u LegalLinks Bouw, Vastgoed & Aanbesteden. Dit is een digitale bijdrage met updates over juridische ontwikkelingen. Deze LegalLinks is bedoeld voor ondernemers, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en ieder ander die te maken heeft met bouw, vastgoed en/of aanbesteden. Een keer per maand houden de mensen van PlasBossinade u op de hoogte van belangrijke actualiteiten. Mocht u onverhoopt deze mailing niet willen ontvangen dan kunt u dat hier aangeven.

Team Bouw, Vastgoed & Aanbesteden

 
 
 
Auteursrecht architect
 
Marijn Nuijens
 

De afgelopen tijd zijn twee noemenswaardige uitspraken van rechters verschenen over het auteursrecht van de architect.

 
lees verder
 
 
Planologische kruimels en milieueffectrapportage
 
Robert van der Velde
 

De planologische kruimellijst is een lijst met projecten waarvoor – als zij niet in een bestemmingsplan passen – snel en eenvoudig toch een omgevingsvergunning kan worden verleend (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor)). In de praktijk noemen wij dit planologische kruimels. Veel van de projecten op die lijst zijn inderdaad niet zo indrukwekkend (dakkapellen, transformatorhuisjes, antenne-installaties). Andere projecten echter zijn bepaald geen kruimels, maar kunnen zien op grote ruimtelijke activiteiten, zoals bijbehorende bouwwerken, zonder oppervlaktebeperking, binnen de bebouwde kom, gebruikswijzigingen van bouwwerken en nagenoeg iedere “tijdelijke” afwijking van het bestemmingsplan tot maximaal 10 jaar.

 
lees verder
 
 
ROZ-model woonruimte geactualiseerd en gemoderniseerd
 
Saskia Frijling
 

Sinds kort heeft de Raad voor Onroerende Zaken haar model voor woonruimteverhuur aangepast aan de ruimere wettelijke mogelijkheden (uit juli 2016) voor tijdelijke verhuur van woonruimte, zonder dat de huurder huurbescherming heeft aan het einde van het contract.

 
lees verder
 
 
Rood-voor-rood: voor wat hoort wat
 
Robert van der Velde
 

Helemaal nieuw is het niet. Wel prettig dat de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:483) onlangs oordeelde dat een gemeente sloop van stallen of andere gebouwen mag bedingen, in ruil voor planologische medewerking aan bijvoorbeeld woningbouw, en daarbij aangaf welke voorwaarden wel en niet zijn toegestaan.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen