Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 14 november 2017
 
 
  LegalLinks Bouw, Vastgoed & Aanbesteden, november 2017
 
 
  Ontstaan er twee huurovereenkomsten als een deel van het gehuurde wordt verkocht?
 
  Het werk vertoont gebreken. Wat nu?
 
  Motiveringsbeginsel in het aanbestedingsrecht: hoe zat dat ook alweer?
 
  Short stay, arbeidsmigranten of begeleid wonen; ‘wonen’ of niet?
 
 

Beste relatie,

Hierbij ontvangt u LegalLinks Bouw, Vastgoed & Aanbesteden. Dit is een digitale bijdrage met updates over juridische ontwikkelingen. Deze LegalLinks is bedoeld voor ondernemers, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en ieder ander die te maken heeft met bouw, vastgoed en/of aanbesteden. Een keer per maand houden de mensen van PlasBossinade u op de hoogte van belangrijke actualiteiten. Mocht u onverhoopt deze mailing niet willen ontvangen dan kunt u dat hier aangeven.

Team Bouw, Vastgoed & Aanbesteden

 
 
 
Ontstaan er twee huurovereenkomsten als een deel van het gehuurde wordt verkocht?
 
Daniël Schuth
 

Het beginsel “koop breekt geen huur” is een belangrijk beginsel in het huurrecht (artikel 7:226 BW). Kort gezegd krijgt de huurder bescherming als de verhuurder het gehuurde overdraagt. De verkrijger wordt van rechtswege verhuurder en wordt gebonden aan de al bestaande huurovereenkomst.

 
lees verder
 
 
Het werk vertoont gebreken. Wat nu?
 
Marijn Nuijens
 

Het komt helaas toch wel eens voor. Je laat een werk realiseren door een aannemer. Vervolgens blijkt dat er gebreken zijn. De vraag is dan: wat te doen?

Hoofdregel is dat, ervan uitgaande dat de aannemer aansprakelijk is en het gebrek nog hersteld kan worden, je de aannemer in gebreke stelt. Dat wil zeggen: een termijn geeft om alsnog correct na te komen. Doet de aannemer dat dan niet, dan raakt hij in verzuim en wordt hij schadeplichtig.

 
lees verder
 
 
Motiveringsbeginsel in het aanbestedingsrecht: hoe zat dat ook alweer?
 
Rima Jengibarjan
 

In de praktijk merken wij dat er veel onduidelijkheid is over de vraag wat een aanbestedende dienst al dan niet verplicht is te motiveren. Hieronder volgt een korte uiteenzetting.

 
lees verder
 
 
Short stay, arbeidsmigranten of begeleid wonen; ‘wonen’ of niet?
 
Robert van der Velde
 

In (stads)wijken en dorpen verschijnen regelmatig woonvormen, waarvan het de vraag is of zij wel passen binnen de bestemming “wonen” in het bestemmingsplan. In toeristische gebieden wordt short stay steeds populairder; in dorpen in het buitengebied ontstaat soms discussie over de huisvesting van seizoenarbeiders; en soms starten in “gewone” woonwijken projecten voor begeleid wonen voor mensen met een beperking. Is dat “wonen” zoals de bestemmingsplanwetgever dat heeft bedoeld en mag dat in een ‘normale’ eengezinswoning?

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen