Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 02 februari 2016
 
 
  LegalLinks Bouw & Aanbesteden, februari 2016
 
 
  Samenstelling grond en RAW-systematiek
 
  Foutje, bedankt?
 
  Vordering verjaard; aannemer “off the hook”
 
 

Beste relatie,

Hierbij ontvangt u LegalLinks Bouw & Aanbesteden. Dit is een digitale bijdrage met updates over juridische ontwikkelingen. Deze LegalLinks is bedoeld voor ondernemers, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en ieder ander die te maken heeft met bouw en/of aanbesteden. Een keer per maand houden de mensen van PlasBossinade u op de hoogte van belangrijke actualiteiten. Mocht u onverhoopt deze mailing niet willen ontvangen dan kunt u dat hier aangeven.

Team Bouw & Aanbesteden

 
 
 
Samenstelling grond en RAW-systematiek
 
Marijn Nuijens
 

In deze procedure is de vraag aan de orde op wie het risico rust dat de grond afwijkt van het bestek. Dit is een vraag die in de praktijk veelvuldig voorkomt.

In onderhavig geval had de aannemer opdracht gekregen tot het woon- en bouwrijp maken van grond. De UAV 1989 waren van toepassing. In het bestek was aangegeven dat sprake zou zijn van zwart siltig zand.

 
lees verder
 
 
Foutje, bedankt?
 
Peter Bluemink
 

Een fout is snel gemaakt. Dat een (kleine) fout verstrekkende gevolgen kan hebben blijkt ook uit onderhavige procedure, waarin de vraag speelt of een partij terecht in de gelegenheid is gesteld om een kennelijke (reken)fout te herstellen.

 
lees verder
 
 
Vordering verjaard; aannemer “off the hook”
 
Marijn Nuijens
 

Als u als aannemer aangesproken wordt op grond van een verborgen gebrek, dan is het altijd belangrijk dat u nagaat of 1) binnen bekwame tijd is geklaagd en 2) of die vordering niet al verjaard is. Is te laat geklaagd of is de vordering verjaard, dan kunt u namelijk niet meer aangesproken worden.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen