Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 16 juli 2019
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Innovatie in de bouw
 
  Vertrouwen in de overheid
 
  Een persoonlijke noot bij de gaswinningsuitspraak van de Raad van State
 
 
Innovatie in de bouw
 
Marijn Nuijens
 

Innovatie is een belangrijk en actueel thema in de bouw. De noodzaak tot innovatie wordt breed gevoeld. Dit heeft diverse oorzaken. Denk aan de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde wens om over te gaan naar verduurzaming van vastgoed en terugdringing van de CO2 uitstoot. Onlangs werd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nog aangegeven dat zij daar een rol voor gemeenten ziet weggelegd. Denk ook aan de huidige problemen in de bouwsector door sterk gestegen kosten en personeelskrapte. Ook dat maakt innovatie noodzakelijk.

 
lees verder
 
 
Vertrouwen in de overheid
 
Leon Mathey
 

Je hebt een eigen huis dat je wil verbouwen, maar je weet niet of je daar een vergunning voor nodig hebt. Wat doe je dan? Je vraagt dat na bij de gemeente. Doorgaans is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om een omgevingsvergunning voor een verbouwing van een huis te verlenen. Die wethouders en de burgemeester van jouw gemeente zitten echter niet tezamen in loket 12 of spreekkamer 3 van het gemeentehuis. Daar heb je straks wel een afspraak met de gemeente, althans een specialist in de vergunningverlening, de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Die beleidsmedewerker houdt je voor dat jouw project vergunningvrij is.

 
lees verder
 
 
Een persoonlijke noot bij de gaswinningsuitspraak van de Raad van State
 
Robert van der Velde
 

Dit blog gaat over mijn eigen procedure en is daarom niet objectief. Toch wil ik u graag informeren over de belangwekkende uitspraak  van de Raad van State van 3 juli 2019 over de gaswinning in Groningen.

Voor de derde keer heeft de Raad van State een besluit vernietigd, waarin de Minister instemde met gaswinning door de NAM in Groningen. Eerder gebeurde dat in 2015 en in 2017.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen