Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 19 juni 2018
 
 
  Inhoudsopgave
 
 
  Na contractering is het aanbestedingsrecht uitgewerkt!
 
  Zijn zonneparken roerende of onroerende zaken?
 
  Update: ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ bij aanbestedingen in dienstensector
 
 
Na contractering is het aanbestedingsrecht uitgewerkt!
 
Peter Hoekstra
 

Mag een aanbestedende dienst een contract tussentijds beëindigen en daarna dezelfde opdracht opnieuw in de markt zetten (zonder wezenlijke wijziging)? Deze vraag was voorwerp van geschil tussen een aanbestedende dienst en een ingeschakelde architect, waarover zowel de Commissie van Aanbestedingsexperts (Advies 431) en de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland intussen geoordeeld heeft.

 
lees verder
 
 
Zijn zonneparken roerende of onroerende zaken?
 
Daniël Schuth
 
Blog geschreven door Leon Mathey en Daniël Schuth

Energietransitie is een hot topic. Zo worden er steeds meer zonneparken gebouwd. Deze (positieve) ontwikkeling kan echter aanleiding geven tot juridische discussies. Zo is het de vraag of de zonneparken als roerende dan wel onroerende zaken aangemerkt dienen te worden en welke vergunningen voor de bouw en het gebruik hiervan vereist zijn.

 
lees verder
 
 
Update: ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ bij aanbestedingen in dienstensector
 
Peter Bluemink
 

Bij recente arresten van 18 mei heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over het begrip ´duidelijk grensoverschrijdend belang’. Als aan het criterium is voldaan, moet ook bij opdrachten onder de Europese drempel openbaar worden aanbesteed.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen