Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 14 mei 2019
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Wet Bibob en bouwvergunningen
 
  Energielabel C-verplichting voor kantoren in het licht van de ROZ-bepalingen
 
  Geen bezwaar en beroep tegen gedoogbeslissingen
 
 
Wet Bibob en bouwvergunningen
 
Robert van der Velde
 

De Wet Bibob is een belangrijk instrument in de strijd tegen ondermijning. Op grond van de Wet Bibob kan een overheid vergunningen weigeren als het vermoeden bestaat dat de aangevraagde activiteit (bijvoorbeeld een café) wordt gefinancierd met crimineel geld (de zogenoemde ‘a- grond’ van art. 3 lid 1 Wet Bibob). Of als het vermoeden bestaat dat de aangevraagde activiteit (een bedrijf) gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten (de ‘b- grond’ van art. 3 lid 1 Wet Bibob). Ook vastgoedtransacties en aanbestedingen kunnen om deze redenen door de overheid geweigerd worden.

 
lees verder
 
 
Energielabel C-verplichting voor kantoren in het licht van de ROZ-bepalingen
 
Saskia Frijling
 

Verhuurders en huurders opgelet! Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder – kortgezegd – een geldig energielabel C als bedoeld in het Bouwbesluit (enkele uitzonderingen daargelaten). Het Bouwbesluit bepaalt alleen niet of de verhuurder/eigenaar of de huurder/gebruiker van het pand kan worden aangesproken door het bevoegd gezag (met als uiterste maatregel de sluiting van het gebouw). Duidelijk is wel dat een sluiting van een gebouw voor beide partijen nadelige gevolgen heeft. Zowel huurder als verhuurder hebben er belang bij dat een ongestoord gebruik gewaarborgd blijft.

 
lees verder
 
 
Geen bezwaar en beroep tegen gedoogbeslissingen
 
Robert van der Velde
 

Je maintiendrai is onze nationale wapenspreuk, maar in Nederland wordt veel gedoogd. Vaak  impliciet (‘artikel 5’), maar soms neemt de overheid een expliciet gedoogbesluit. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing waarbij B&W gedogen dat iemand permanent woont in een recreatiewoning. Of een beslissing dat er vooruitlopend op een te verlenen vergunning niet wordt opgetreden tegen bepaalde bouw- of milieuactiviteiten. In de jurisprudentie en in de praktijk is er onduidelijkheid over de juridische status van zo’n gedoogbeslissing. Is het een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)? Vooral gaat het dan om de vraag of tegen zo’n gedoogbeslissing bezwaar en beroep mogelijk is, bijvoorbeeld door omwonenden die het met dat gedogen helemaal niet eens zijn. En wat als een gedoogverzoek wordt afgewezen of een eerder genomen gedoogbesluit wordt ingetrokken? Kan de aanvrager of de persoon die gedoogd werd daartegen bezwaar maken?

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen