Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
maandag 12 december 2016
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Hoe werkt de restgrond uit de WWZ?
 
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 
  Vacatures bij PlasBossinade
 
  Informeren of zwijgen bij de verkoop van een onderneming
 
  Bedenkingen bij de verklaring van geen bedenkingen
 
  Informatieavond voor aanstaande ouders op 31 januari
 
 
Hoe werkt de restgrond uit de WWZ?
 
Damir Lacevic
 

Sinds de invoering van de WWZ is er sprake van een systeem waarbij het ontslag gebaseerd moet zijn op één van de gronden opgesomd in de Wet, een soort grondenstelsel. Terwijl voorheen de kantonrechter een billijkheidsoordeel gaf over de algehele situatie, dient nu op basis van een bepaalde grond het ontslag te worden uitgesproken. In feite dezelfde situatie die voor ambtenaren geldt.

 
lees verder
 
 
Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 
Wim Timmer
 

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in behandeling. 

Dit wetsvoorstel voorziet in uniformering van regels voor privaatrechtelijke rechtspersonen door een aantal regelingen die nu al gelden voor kapitaalvennootschappen (en soms ook al voor verenigingen en stichtingen met een onderneming) van toepassing te verklaren op (andere) verenigingen en stichtingen.

 
lees verder
 
 
 
  Vacatures bij PlasBossinade  
 
 
 
 
  lees verder  
 
 
 
 
Informeren of zwijgen bij de verkoop van een onderneming
 
 

Als u zich afvraagt of u bij de verkoop van uw onderneming bepaalde kwesties al dan niet moet melden bij de koper, dan biedt een recente uitspraak van het Hof Den Haag reden tot zwijgen. Aan de andere kant is er voor de koper extra aanleiding om goed onderzoek te doen.

 
lees verder
 
 
Bedenkingen bij de verklaring van geen bedenkingen
 
Robert van der Velde
 

Vaak passen bouwplannen of nieuwe activiteiten niet (helemaal) in een bestemmingsplan. B&W kunnen dan via een omgevingsvergunning “afwijkend gebruik” afwijken van een bestemmingsplan (artikel 2.1 sub c en artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo). Dat kan meestal niet zonder instemming van de gemeenteraad. In de Wabo is geregeld dat B&W in zo’n geval een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) moeten hebben van de gemeenteraad (artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 lid 1 Besluit Omgevingsrecht). Dat is ook wel logisch. De gemeenteraad is immers het orgaan dat een bestemmingsplan vaststelt. Als daarvan wordt afgeweken, dan ligt het voor de hand dat daarvoor toestemming van de gemeenteraad nodig is.

 
lees verder
 
 
 
  Informatieavond voor aanstaande ouders op 31 januari  
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen