Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
woensdag 01 februari 2017
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Stinkend rijk; wat je vindt mag je houden. Of toch niet?
 
  Boetes in het bestuursrecht: uitstel van betaling?
 
  Kerst-kliks leveren € 1014 extra op voor ProBono
 
  Papieren aandeelhoudersregister straks echt passé?
 
  Buitengerechtelijke incassokosten; hoe zit het ook alweer?
 
 
Stinkend rijk; wat je vindt mag je houden. Of toch niet?
 
Maxime de Coninck
 

Ik vermoed dat maar weinig mensen er van kinds af aan van dromen om vuilnisman te worden. Vuilnismannen verrichten fysiek zwaar werk tegen een laag salaris. Maar wie denkt dat het beroep van vuilnisman niet ook heel enerverend kan zijn, heeft het mis. Redde een Groningse vuilnisman recent nog een vuilniszak uit een ondergrondse container waarin een moeder dierbare spullen van haar overleden zoontje had gestopt, vuilnismannen doen ook regelmatig de gekste vondsten. Zo vonden twee Limburgse vuilnismannen vier jaar geleden een kluis vol zilver, dat tegen een waarde van € 250.000,- was verzekerd. In 2015 vond een vuilnisman in een printer vier enveloppen, in totaal gevuld met € 15.100,-. Zo’n vondst doen is natuurlijk leuk, maar mag een vuilnisman gevonden waardevolle spullen eigenlijk ook houden? Of moet hij die aan zijn werkgever afgeven? Over die vraag hebben de vuilnisman die € 15.100,- vond en zijn werkgever (HVC) inmiddels tot aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geprocedeerd.

 
lees verder
 
 
Boetes in het bestuursrecht: uitstel van betaling?
 
Robert van der Velde
 

Steeds vaker worden boetes niet meer opgelegd door de strafrechter, maar door het bestuur. Denk bijvoorbeeld aan boetes van de Inspectie SZW wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen of Arbeidsomstandighedenwetgeving, maar ook aan bestuurlijke boetes door gemeenten (bijvoorbeeld bij illegale woningonttrekking) of door de Autoriteit Consument en Markt. Het kan gaan om hoge bedragen. Wie het daar niet mee eens is, moet procederen bij de bestuursrechter en niet bij de strafrechter. Het komt er in de praktijk nog wel eens op neer dat de bestuursrechter minder (rechts)bescherming biedt dan de strafrechter. Bijvoorbeeld als het gaat om het moment van betalen van de boete.

 
lees verder
 
 
Kerst-kliks leveren € 1014 extra op voor ProBono
 
 
Kerst-kliks leveren € 1014 extra op voor ProBono
 

Vanuit Stichting PlasBossinade ProBono helpen we mensen die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. In 2017 willen we graag nog meer waardevolle projecten ondersteunen met ProBono. Vandaar dat we de jaarlijkse PlasBossinade-kerstwens in december in het teken hebben gesteld van de stichting. Voor iedere unieke klik maakt PlasBossinade € 1 over aan ProBono.

 
lees verder
 
 
Papieren aandeelhoudersregister straks echt passé?
 
Ronald Schultinga
 

Recent is een wetsvoorstel ingediend door Tweede Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) om het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren voor besloten vennootschappen (BV's) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV's). Het CAHR moet volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel bijdragen aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en moet de rechtszekerheid in het rechtsverkeer vergroten.

 
lees verder
 
 
Buitengerechtelijke incassokosten; hoe zit het ook alweer?
 
 

Indien een debiteur niet op tijd betaalt, dan mag de schuldeiser kosten berekenen voor het innen van de vordering. Deze kosten worden de buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Voor wat betreft de hoogte van die kosten en de gerechtigdheid daartoe maakt het verschil of de debiteur consument is of niet.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen