Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
donderdag 22 januari 2015
 
 
  In deze uitgave:
 
 
  Afspraak over verval van vakantiedagen
 
  Wijzigingen bestaande kinderalimentatie in 2015
 
  Box III heffing in strijd met EVRM bij verlieslijdende verhuur woningen
 
  Vooraankondiging
 
  Aannemen werknemers na doorstart onderneming
 
  Petje op petje af
 
  Verdere inbreuk op eigendomsrecht verhuurder door gewijzigde Wmo
 
  Social return-voorwaarden bij opdrachten leveringen disproportioneel
 
 
Afspraak over verval van vakantiedagen
 
Damir Lacevic
 
Afspraak over verval van vakantiedagen
 

In de praktijk zie ik vaak bepalingen in de personeelshandboeken of zelfs arbeidsovereenkomsten waarin opgenomen wordt dat de vakantiedagen opgebouwd in een jaar verplicht in datzelfde jaar moeten worden opgenomen, omdat ze anders komen te vervallen. Bepalingen waarin staat dat dergelijke dagen niet mogen worden meegenomen naar het volgend jaar komen ook veel voor. De wens van de werkgever om een zo'n bepaling op te nemen is begrijpelijk omdat de meeste werkgevers willen voorkomen dat een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat.

 
lees verder
 
 
Wijzigingen bestaande kinderalimentatie in 2015
 
Susanne Wortmann
 
Wijzigingen bestaande kinderalimentatie in 2015
 

Vanaf 1 januari 2015 is een aantal kindregelingen gewijzigd, welke van invloed zijn op de kinderalimentatie. Van de elf bestaande kindregelingen, zijn er vier gebleven. Dat zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Hierna zal ik in hoofdlijnen uitleggen wat de veranderingen voor  gevolgen kunnen hebben. Maar voordat ik op de wijzigingen inga, leg ik kort uit hoe het ook alweer zit met het bepalen van kinderalimentatie.

 
lees verder
 
 
Box III heffing in strijd met EVRM bij verlieslijdende verhuur woningen
 
Paulien Waninge
 

Verhuurders van woningen moeten box III heffing betalen over de waarde van de woningen die hun eigendom zijn. Advocaat-Generaal Hammerstein heeft recent in een conclusie geoordeeld dat de box III heffing in strijd kan zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), als de verhuurder door de omvang van deze heffing (structureel) verlies lijdt.

 
lees verder
 
 
 
  Vooraankondiging  
 
  Seminar 'Actualiteiten contracteren' op 12 en 26 maart 2015  
 
 
 
  lees verder  
 
 
 
 
Aannemen werknemers na doorstart onderneming
 
Peter Fousert
 

Een faillissement van een onderneming is ingrijpend voor alle betrokkenen (bestuurders, werknemers en schuldeisers). Toch is een faillissement ook een kans. Door het faillissement kan een onderneming lean and mean worden doorgestart. Bij een doorstart koopt de doorstartende partij (hierna: de doorstarter) de activa van een onderneming en biedt (een deel van) de werknemers van de failliete onderneming een nieuwe baan aan. Soms voor onbepaalde tijd, soms voor bepaalde tijd.

 
lees verder
 
 
Petje op petje af
 
 
Petje op petje af
 

De overheid heeft in het economisch verkeer verschillende petten. De overheid stelt regels op het gebied van economisch verkeer, houdt toezicht en koopt producten en diensten. De overheid financiert activiteiten door subsidies, leningen of garanties. Daarnaast treedt de overheid ook steeds meer zelf op als ondernemer. Kortom; de overheid is wetgever, handhaver, opdrachtgever, opdrachtnemer en financier in een. Met zoveel verschillende rollen op de markt is het zaak voor de overheid om op het juiste moment de juiste ‘pet’ op te hebben.

 
lees verder
 
 
Verdere inbreuk op eigendomsrecht verhuurder door gewijzigde Wmo
 
 
Verdere inbreuk op eigendomsrecht verhuurder door gewijzigde Wmo
 

Per 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Woningwet gewijzigd. Een woningaanpassing kan voortaan zonder toestemming van de verhuurder worden aangebracht.

 
lees verder
 
 
Social return-voorwaarden bij opdrachten leveringen disproportioneel
 
 

Op grond van artikel 2.80 van de Aanbestedingswet mag de aanbesteder bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de opdracht. Deze voorwaarden mogen verband houden met sociale overwegingen, zoals de verplichte inzet van langdurig werklozen bij de uitvoering van de opdracht. Dit worden ‘social return-voorwaarden’ genoemd. Net als alle andere eisen en voorwaarden moeten social return-voorwaarden proportioneel zijn. In een recent gepubliceerd advies formuleert de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) een belangrijk uitgangspunt: social return-voorwaarden zijn bij opdrachten voor leveringen in principe niet toegestaan.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen