Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 26 januari 2016
 
 
  In deze LegalLinks
 
 
  Meldplicht datalekken in werking getreden
 
  Monument of oude meuk
 
  Onderzoek naar bestemmingsplan verplicht bij verhuur bedrijfsruimte?
 
  Rens Nijdam versterkt team ondernemingsrecht PlasBossinade
 
  Het eigendomsvoorbehoud in faillissement
 
 
Meldplicht datalekken in werking getreden
 
Vivienne Verlinden-Masson
 
Meldplicht datalekken in werking getreden
 

USB-stick met klantenbestand verloren? Computersysteem gehackt? Grote kans dat u dit moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de betrokkenen.

Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht voor datalekken in werking getreden. Deze meldplicht is neergelegd in het nieuwe artikel art. 34a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Tegelijkertijd is ook de naam van het College Bescherming Persoonsgegevens gewijzigd in Autoriteit Persoonsgegevens én zijn de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk uitgebreid.

 
lees verder
 
 
Monument of oude meuk
 
Robert van der Velde
 

Niet iedereen is altijd even blij met de aanwijzing van een pand als rijks- of gemeentemonument. Zo’n aanwijzing kan de gebruiksmogelijkheden beperken en kostenverhogend zijn bij verbouw. Bovendien worden tegenwoordig veel monumenten aangewezen, waarvan het monumentale karakter niet op voorhand helder is. Dat de Martinitoren behouden moet blijven voor het nageslacht snapt iedereen, maar dat ook duplexwoningen, esthetisch niet altijd even fraaie jaren ’50 wederopbouwarchitectuur of benzinestations als monument worden aangewezen, ligt op het eerste gezicht iets minder voor de hand.

 
lees verder
 
 
Onderzoek naar bestemmingsplan verplicht bij verhuur bedrijfsruimte?
 
Saskia Frijling
 
Onderzoek naar bestemmingsplan verplicht bij verhuur bedrijfsruimte?
 

Hoe ver de informatieplicht gaat van een verhuurder van bedrijfsruimte, is eind vorig jaar door de Hoge Raad uitgemaakt in een zaak tussen een horecaondernemer die bedrijfsruimte huurde van InBev.

 
lees verder
 
 
Rens Nijdam versterkt team ondernemingsrecht PlasBossinade
 
 
Rens Nijdam versterkt team ondernemingsrecht PlasBossinade
 

Het team ondernemingsrecht van PlasBossinade is per 1 januari versterkt met advocaat Rens Nijdam.

 
lees verder
 
 
Het eigendomsvoorbehoud in faillissement
 
Peter Bluemink
 
Het eigendomsvoorbehoud in faillissement
 

Enige tijd geleden schreef Peter Bluemink een item over de verschillende manieren waarop, voordat een debiteur failliet gaat, een voorrangspositie bij de verdeling van het vermogen van de debiteur bedongen kan worden. Daarin werd onder andere het eigendomsvoorbehoud als mogelijkheid daartoe aangestipt. In de praktijk is gebleken dat vaak discussie ontstaat over de rechtsgeldigheid van een eigendomsvoorbehoud. Daarom wordt in deze bijdrage op schematische wijze uiteengezet op welke wijze een eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig wordt gevestigd en kan worden benut.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen