Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
maandag 30 maart 2015
 
 
  in deze uitgave:
 
 
  Einde papieren aandeelhoudersregister nabij?
 
  Jaagt uw werknemer u en andere werknemers de stuipen op het lijf?
 
  Curator en (milieu)vergunning
 
  Toetredende vennoot aansprakelijk voor oude schulden
 
  Nieuw ROZ-model kantoorruimte
 
  Indeplaatsstelling en faillissement
 
  Nieuwe Woningwet: woning-corporatie aanbestedingsplichtig
 
 
Einde papieren aandeelhoudersregister nabij?
 
Caroline Messchendorp
 
Einde papieren aandeelhoudersregister nabij?
 

Vennootschappen moeten volgens de wet zelf bijhouden wie hun aandeelhouders zijn. Hiertoe houden zij een aandeelhoudersregister bij. Deze registers raken echter vaak zoek. Omdat deze registers bijvoorbeeld bij een overdracht van aandelen nodig zijn, kan het zoekraken vervelende consequenties hebben.

 
lees verder
 
 
Jaagt uw werknemer u en andere werknemers de stuipen op het lijf?
 
Damir Lacevic
 

Met enige regelmaat komt het voor dat een werknemer binnen een organisatie gedrag vertoont waar collega's niet mee blij zijn. Of sterker nog, bang voor zijn. Ik heb dit in mijn eigen praktijk ook meegemaakt. De werkgever heeft op basis van Arbowetgeving de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Indien een werknemer aantoonbaar anderen bedreigt of intimideert zijn er juridische mogelijkheden om in te grijpen.

 
lees verder
 
 
Curator en (milieu)vergunning
 
Robert van der Velde
 
Curator en (milieu)vergunning
 

Het aantal faillissementen daalt. Maar nog steeds komt het regelmatig voor dat curator en overheid aanlopen tegen de vraag wie verantwoordelijk is voor de naleving van vergunningvoorschriften en hoe het zit met de invordering van dwangsommen. Denk bijvoorbeeld aan illegale opslag van afval of het in stand houden van een illegaal bouwwerk. Tegenover wie moet de overheid nu handhaven? Dat is niet eenvoudig, ook omdat de meeste curatoren het bestuursrecht niet tot hun hobby rekenen en andersom overheden vaak weinig kaas hebben gegeten van faillissementsrecht.

 
lees verder
 
 
Toetredende vennoot aansprakelijk voor oude schulden
 
Stefan Mak
 

Tot voor kort was het onduidelijk of een vennoot die tot een vennootschap onder firma toetreedt ook aansprakelijk wordt voor bestaande schulden van die vennootschap. Schulden die ontstaan zijn voor zijn toetreding dus. Of dat hij slechts aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap die ontstaan na zijn toetreding. De Hoge Raad heeft op 13 maart van dit jaar een einde gemaakt aan die onduidelijkheid en bepaald dat de toetreder ook aansprakelijk is voor bestaande schulden.

 
lees verder
 
 
Nieuw ROZ-model kantoorruimte
 
Saskia Frijling
 
Nieuw ROZ-model kantoorruimte
 

Meer dan tien jaar heeft het geduurd voordat de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken  (ROZ) haar model huurovereenkomst en algemene bepalingen voor kantoorruimten (7:230a BW) heeft gewijzigd.

 
lees verder
 
 
Indeplaatsstelling en faillissement
 
Paulien Waninge
 
Indeplaatsstelling en faillissement
 

Als een huurder failliet gaat, is de verhuurder gerechtigd om de huur op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. De verhuurder zal vervolgens graag het gehuurde zo spoedig mogelijk ontruimd willen zien, zodat hij het aan een ander kan verhuren. Maar wat nou als de curator een overnamekandidaat heeft die deze bedrijfsruimte wil huren? Kan de curator de verhuurder dan dwingen die overnamekandidaat te accepteren als nieuwe huurder?

 
lees verder
 
 
Nieuwe Woningwet: woning-corporatie aanbestedingsplichtig
 
 
Nieuwe Woningwet: woning-corporatie aanbestedingsplichtig
 

Op 17 maart 2015 is het wetsvoorstel voor de herziening van de Woningwet door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is een ingrijpende wijziging van de regels voor woningcorporaties een feit. De nieuwe Woningwet treedt naar verwachting op 1 juli 2015 in werking. De wet heeft onder meer als doel de grip van de minister en gemeenten op woningcorporaties te versterken. Daardoor moeten dreigende faillissementen als gevolg van derivatenhandel of megalomane projecten definitief tot het verleden behoren. Maar de nieuwe Woningwet heeft ook een belangrijk, door de politiek ongewenst, neveneffect. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet zijn woningcorporaties waarschijnlijk aanbestedende diensten in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen