Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
donderdag 30 maart 2017
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen!
 
  Uitgebreidere transparantieverplichtingen voor medisch specialisten
 
  Burenoverlast: Beter een goede buur dan een verre vriend
 
  Concurrentie- en relatiebeding: van hetzelfde laken een pak?
 
 
Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen!
 
Lucas van der Veen
 

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid (38 stemmen voor, 37 stemmen tegen) het Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen. Het is nog niet bekend per welke datum de nieuwe wet wordt ingevoerd. Wie van plan is om dit jaar in het huwelijk te treden, moet er vooralsnog vanuit gaan dat er een oude (volledige) gemeenschap van goederen zal ontstaan.

 
lees verder
 
 
Uitgebreidere transparantieverplichtingen voor medisch specialisten
 
 

Over de nieuwe gedragscode voor de zorg die op 1 januari van dit jaar is ingevoerd is al het nodige geschreven. Deze Governancecode Zorg 2017 bevat 7 principes, uitgewerkt in gedragsregels die bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties moeten toepassen. Zij moeten daar transparant over zijn en zich verantwoorden over de keuzes die zij maken. De Governancecode Zorg bevat geen specifieke verplichtingen voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

 
lees verder
 
 
Burenoverlast: Beter een goede buur dan een verre vriend
 
 
Burenoverlast: Beter een goede buur dan een verre vriend
 

Item geschreven door juridisch medewerker Daniёl Schuth.

Het spreekwoord “een goede buur is beter dan een verre vriend” kent iedereen wel. Maar wat te doen als je toevallig geen goede buur hebt, maar een buur die veel overlast veroorzaakt?

 
lees verder
 
 
Concurrentie- en relatiebeding: van hetzelfde laken een pak?
 
Maxime de Coninck
 

Werknemers vinden het vaak spannend om van baan te veranderen. Toch gebeurt het vaker dan vroeger: bleven veel werknemers voorheen regelmatig hun hele leven “hangen” bij dezelfde werkgever, tegenwoordig is switchen van baan meer regel dan uitzondering. Voor werkgevers brengt deze trend risico’s met zich: veel werkgevers zijn bang dat hun werknemers overstappen naar een concurrent en bij hen opgedane kennis bij die concurrent gebruiken om de ex-werkgever te beconcurreren. Om die reden nemen veel werkgevers in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers een concurrentiebeding op, dat het werknemers verbiedt om gedurende een bepaalde periode na het einde van hun dienstverband bij een concurrent van de ex-werkgever in dienst te treden. Ook relatiebedingen komen veelvuldig in arbeidsovereenkomsten voor. Een relatiebeding verbiedt het een (ex-)werknemer om na het einde van zijn of haar arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode werkzaamheden te verrichten voor klanten en/of relaties van de ex-werkgever.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen