Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
dinsdag 02 september 2014
 
 
 
  PlasBossinade Legal Updates 2014  
 
 
 
 
  Komt u ook naar het juridisch congres voor Noord-Nederland op donderdag 2 oktober? Meld u zo snel mogelijk aan.  
 
 
 
 
Buitenechtelijke relatie combineren met leidinggevende functie?
 
Damir Lacevic
 
Buitenechtelijke relatie combineren met leidinggevende functie?
 
Overspel

Heel af en toe wordt een arbeidsrechtelijke casus gepubliceerd die qua feiten zeer opvalt en tegelijkertijd uiteraard een bepaalde juridische connotatie heeft.

Een dergelijke zaak deed zich voor bij de kantonrechter Amsterdam. In casu was er sprake van een vrouwelijke vestigingsmanager van een kinderdagverblijf. Deze vrouwelijke vestigingsmanager heeft zelf een dochter die bij hetzelfde kinderdagverblijf werd opgevangen en die regelmatig door haar echtgenoot werd opgehaald.

 
lees verder
 
 
Wet Continuïteit Ondernemingen II: Faillissementswet 2.0?
 
Peter Fousert
 

Eigenlijk is het raar. Als een van uw debiteuren failliet gaat hebt u als schuldeiser nu maar in zeer beperkte mate invloed op de afwikkeling van dat faillissement. Dit terwijl de Faillissementswet, in 1896, nu juist is ontworpen om het crediteurenbelang te dienen.

 
lees verder
 
 
 
  Vacature Advocaat-stagiaire (m/v)  
 
 
Je maintiendrai? Jawel, maar de overheid mag prioriteiten stellen
 
Robert van der Velde
 
Je maintiendrai? Jawel, maar de overheid mag prioriteiten stellen
 

Nederland kent onnoemelijk veel regels. Het kan dan ook niet anders of die regels worden regelmatig overtreden, bijvoorbeeld omdat iemand bouwt zonder vergunning of een bedrijf zich niet houdt aan zijn milieuvergunning. Al jarenlang geldt als hoofdregel dat de overheid in zo’n geval verplicht is om handhavend op te treden en een einde te maken aan die overtreding.

 
lees verder
 
 
Welstandstoetsing vereenvoudigd?
 
 
Welstandstoetsing vereenvoudigd?
 

De samenhang is onvoldoende aangetoond’, ‘Het plan mist oog voor detail’, ‘Nadere uitwerking wordt gaarne tegemoet gezien’; veel mensen kwamen al eens in aanraking met de plaatselijke welstandscommissie – en zijn soms cryptische uitlatingen over het ingediende bouwplan. Velen verzuchtten dat het misschien beter zou zijn de welstandstoetsing geheel af te schaffen, of toch in elk geval sterk te vereenvoudigen. Gemeente Groningen geeft daaraan gehoor en vereenvoudigt de procedure door de Welstandscommissie af te schaffen. Vanaf 1 oktober 2014 wordt ‘Welstand’ in Groningen ondergebracht bij de eigen ambtelijke organisatie.

 
lees verder
 
 
 
  Je bent zwanger! Maar hoe zit 't juridisch?  
 
 
Opheffing Centrale Raad van Beroep en College van beroep voor het bedrijfsleven?
 
Robert van der Velde
 
Reorganisatie bestuursrechtspraak

Het is niet een van de meest sexy onderwerpen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Asscher, maar daarin staat wel degelijk dat het huidige kabinet de bestuursrechtspraak in hoger beroep zou reorganiseren. Bestuursrechtzaken in hoger beroep gaan nu nog naar veel verschillende instanties (Ambtenarenzaken en sociale zekerheid gaan naar de Centrale Raad van Beroep, omgevingsrecht naar de Raad van State, economisch bestuursrecht naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven en belastingzaken naar de Hoge Raad). Dat is voor de burger niet heel overzichtelijk en leidt tot een verbrokkeld bestuursrecht.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen