Kees de Vries

advocaat

Contract als stevige basis

'We gaan samenwerken. Heeft u voor ons een standaardcontract? We willen graag morgen tekenen.' Op dit soort vragen krijgt de cliënt van advocaat en contractenspecialist Kees de Vries een even eerlijk als simpel antwoord: 'Nee'. Alvorens een contract op te (kunnen) stellen wil Kees de Vries van u weten waarom en met wie u denkt te gaan samenwerken, wat die voorgenomen samenwerking inhoudt en of u de daarmee gepaard gaande voetangels en klemmen voldoende in beeld heeft. Pas nadat hij u het hemd van het lijf heeft gevraagd, maakt Kees de Vries voor u een contract dat u de zekerheid geeft dat uw samenwerking op een stevige basis rust. Niet morgen getekend dus, maar wel toekomstbestendig.

Standaardcontracten bestaan niet

Kees de Vries is een scherpzinnig, sterk analytisch ingesteld jurist. Met langjarige ervaring in internationale scheepsbouwcontracten, de energiesector (ontwikkeling van windmolenparken, warmtekrachtcentrales) en PPS-contracten, zoals de ontwikkeling van Blauwestad. Maar ook een “meer eenvoudig” samenwerkingscontract vormt voor Kees de Vries steeds weer een uitdaging. Standaardcontracten bestaan immers niet.

Scherp in strafzaken

Daarnaast meet Kees de Vries graag van tijd tot tijd zijn krachten met het Openbaar Ministerie. Ook in strafzaken is een scherp analytisch vermogen een eerste vereiste voor een maximaal te behalen resultaat. Ook hierin heeft Kees de Vries zijn sporen verdiend. Zo stond hij indertijd in de roemruchte bouwfraudezaak de hoofdverdachte bij, die op alle punten werd vrijgesproken.

Opleiding

  • Informatica, HIO Enschede (1975)
  • Bedrijfseconomie, Rijksuniversiteit Groningen (1982, cum laude)
  • Civiel- en strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen (1983, cum laude)

Contactgegevens

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar