Spring naar inhoud
Contact

Koosje Looijenga-van Veen

Functie
bedrijfsadviseur/lid Dagelijks Bestuur

Koosje Looijenga is gespecialiseerd in de financiële professionalisering van organisaties. Met veel enthousiasme weet zij schijnbaar vastgelopen trajecten weer vlot te trekken. Dit steeds in nauwe samenwerking met de direct betrokkenen. Als lid van het Dagelijks Bestuur van PlasBossinade weet Koosje Looijenga wat het betekent aan het roer van een onderneming te staan.

Professionaliseren door nauwe samenwerking

In haar jarenlange ervaring als bedrijfsadviseur heeft Koosje Looijenga meerdere grote opdrachten vervuld in branches als zorg, non-gouvernementele organisaties en MKB voor het verder professionaliseren van de organisatie. Dit vaak in nauwe samenwerking met andere expertises binnen PlasBossinade. Daarnaast heeft Koosje Looijenga door haar nauwe samenwerking met de advocaten van insolventierecht ruime ervaring met financieel onderzoek. Koosje Looijenga brengt snel en effectief de oorzaken van een deconfiture in kaart.

Overdracht van kennis

Koosje Looijenga zet haar kennis en ervaring ook graag in om managers te ondersteunen eventuele signalen in hun organisatie tijdig te onderkennen. Ze buigt deze signalen dan om naar realistische doelstellingen en voor de organisatie duurzame resultaten. Naast deze vorm van kennisoverdracht verzorgt Koosje Looijenga met veel plezier maatwerktrainingen en coaching op financieel gebied.

Opleiding

  • HEAO-BE
  • NBA opleiding tot registeraccountant
  • General Management Programme, Ashridge Management College
  • MiniMasterprogramme, de Coöperatie Fabriek

Nevenfuncties

  • Diverse bestuursfuncties, onder andere als penningmeester (sportvereniging, kinderopvang en cultuursector)
  • Vrijwilliger bij woonzorgboerderij en Noord Nederlands Orkest (NNO)

Netwerken

  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)