Stefan Mak

advocaat/lid Dagelijks Bestuur

Snel, oplossingsgericht, beloofd is beloofd

Stefan Mak houdt van opschieten. Hij zoekt naar de oplossing, maar aarzelt niet om die oplossing te forceren als dat nodig is. En Stefan Mak hecht aan het nakomen van afspraken.

Ondernemingen en financiën

Stefan Mak is ruim vijfentwintig jaar advocaat ondernemingsrecht. Hij houdt zich bij PlasBossinade bezig met fusies, overnames, verzelfstandiging, financiering en zekerheden en het opstellen van contracten voor diverse samenwerkingsvormen. Daarnaast richt Stefan Mak zich op het financiële recht, zoals het adviseren over financieel toezichtsrecht (regelgeving voor financiële ondernemingen, compliance, prospectusregelgeving) en het uitvechten van geschillen over bijvoorbeeld financieringen, vermogensbeheer, beleggingsadvies, derivaten en renteswaps.

Aandachtsgebieden

Branches waarin Stefan Mak in het bijzonder actief is zijn, onder meer, de scheepvaartsector, industrie, gemeentelijke overheden, overheidsbedrijven, woningcorporaties en hij is vaak betrokken bij startende ondernemingen in de IT, tech en farmaceutische sectoren.

Internationaal, Duitsland

Stefan Mak is binnen PlasBossinade contactpersoon voor de grensoverschrijdende praktijk met Duitsland, onder andere in de samenwerking met het kantoor Von Einem & Partner te Bremen. Ook is hij namens PlasBossinade actief in het wereldwijde samenwerkingsverband van advocatenkantoren, International Lawyers Network.

Opleiding

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1989)
  • Grotius Academie, Informaticarecht
  • Universiteit van Amsterdam, Leergang Wft

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Bedrijvenvereniging WEST
  • Lid Raad van Commissarissen Newthex Ned B.V.

Netwerken

  • Lid Commerciële Club Groningen
  • Lid Sociëteit De Commanderie
  • Lid Duits-Nederlandse Advocatenvereniging
  • Lid Vereniging voor Effectenrecht

Contactgegevens

Mijn blogs

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar