Spring naar inhoud
Contact

Vivienne Verlinden-Masson

Functie
advocaat

Intellectuele eigensdomsrechten (IE) en ICT-kwesties vergen deskundig advies, begeleiding en zo nodig een gerechtelijke procedure. Zeker als er sprake is van samenwerking met andere partijen is het essentieel dat vanaf het begin de juiste insteek wordt gekozen en rechten veilig wordt gesteld. Op al deze vlakken is Vivienne Verlinden uw juridisch adviseur.

Intellectuele eigendomsrechten

Vivienne Verlinden heeft in ruim twintig jaar kennis en ervaring opgedaan op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Ze zet die kennis en ervaring graag voor u in. Veel geschillen over onder meer merkenrechten, handelsnamen en auteursrechten heeft zij al tot een goed einde weten te brengen. Ook het opstellen en beoordelen van diverse soorten zakelijke overeenkomsten waaronder licentiecontracten behoren tot de expertise van Vivienne Verlinden.

ICT-projecten

Vivienne Verlinden adviseert vanaf de start van de onderhandelingen tot na de oplevering. Haar doel is steeds problemen te voorkomen door duidelijke afspraken te maken over wat partijen van elkaar mogen verwachten en wanneer. Als de werkelijkheid weerbarstig is zal zij met vindingrijkheid en daadkracht voor uw belangen opkomen. Uitgangspunt is dat een regeling bijna altijd de voorkeur heeft. Een ondernemer zit immers niet te wachten op een procedure met een lange doorlooptijd, hoge kosten en onvermijdelijke procesrisico’s. Het realiseren van een voor alle partijen acceptabele oplossing is dan ook het streven.

Privacyvraagstukken

Iedere ondernemer heeft te maken met de privacywetgeving. De eisen die gesteld worden aan de bescherming van persoonsgegevens worden steeds strenger terwijl de technische mogelijkheden om in soms vergaande mate persoonsgegevens te verzamelen juist steeds ruimer worden. In dit spanningsveld adviseert Vivienne Verlinden u graag.

Met oog voor commerciële belangen

Bij al haar werkzaamheden houdt Vivienne Verlinden uw commerciële belangen in het oog. Deze lopen namelijk niet altijd parallel aan de juridische werkelijkheid.

Opleiding

  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Postdocorale één jarige fulltime Grotius Academie
  • Grotius Academie, mededingingsrecht
  • Grotius Academie, informaticarecht

Nevenfuncties

  • Penningmeester Tennisvereniging Glimmen

Netwerken

  • Lid Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
  • Businessclub ForumImages
  • Beneluxvereniging voor merk en- en modellenrecht (BMM)

Rechtsgebiedenregister

Vivienne Verlinden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:                                                                                 

  • IE-recht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.