Spring naar inhoud
Contact

Wim Entzinger

Functie
advocaat

Wim Entzinger houdt zich binnen PlasBossinade bezig met de aandachtsgebieden insolventie en herstructurering, en sport. Als advocaat assisteert hij bedrijven en particulieren die of zelf financiële problemen hebben of te maken hebben met bedrijven en particulieren die financiële problemen hebben. Daarnaast wordt Wim Entzinger door rechtbanken aangesteld tot curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling.

Bedreigingen pareren, kansen benutten

Het geconfronteerd worden met financiële problemen bij u zelf of bij een handelspartner van u is vervelend, maar het is een risico dat iedereen kan overkomen. Een risico is een onzekerheid, een bedreiging, maar ook een kans. Wim Entzinger helpt u graag de bedreigingen van insolventies te pareren en de daarmee gepaard gaande kansen te benutten.

Sportrecht

Een tak van sport die Wim Entzinger graag beoefent is het sportrecht, dat wil zeggen het adviseren en zo nodig procederen in sportgerelateerde zaken. Wim Entzinger is een ervaren sportbestuurder en veel sporters en sportorganisaties weten hem voor raad en daad te vinden.

Opleiding

  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden
  • Insolad/Grotius specialisatie-opleiding Insolventierecht
  • Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam opleiding, Financiële economie voor curatoren

Nevenfuncties

  • Lid van INSOLAD, Vereniging voor Insolventierecht Advocaten

Nevenactiviteiten

  • voorzitter Stichting Houdstermaatschappij aandelen FC Groningen
  • bestuurslid Stichting Erfgoed Harry Muskee
  • voorzitter Stichting Blues and more than blues

Rechtsgebiedenregister

Wim Entzinger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Insolventierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.