Privacy beleid

PlasBossinade Advocaten N.V. en PlasBossinade Notarissen N.V. (hierna samen “PlasBossinade”) respecteren uw privacy. PlasBossinade draagt er zorg voor dat aan haar verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Gegevens die aan PlasBossinade worden verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, bijvoorbeeld de aanmelding voor de nieuwsbrief LegalLinks en/of de uitnodiging en/of aanmelding voor een seminar of evenement. Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door PlasBossinade aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek dan wel ingeval PlasBossinade daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Gegevens die aan PlasBossinade worden verstrekt in het kader van de PB sneldesk zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan het verlenen, monitoren, evalueren en verbeteren van die dienst.

Cookiebeleid

PlasBossinade maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van de volgende soort cookies:

  • Functionele cookies; welke noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of bijvoorbeeld het vastleggen van uw voorkeuren of cookies die een chatgesprek mogelijk maken.
  • Google Analytics; een statistiekenservice van Google. Google Analytics gebruikt diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google u als bezoeker zou kunnen identificeren. De informatie die Google Analytics voor PlasBossinade verzamelt is zoveel mogelijk geanonimiseerd. PlasBossinade gebruikt de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. De met het plaatsen van het cookie verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. PlasBossinade heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google  kan aan haar verschafte informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het speciale privacybeleid van Google Analytics. 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van PlasBossinade of indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten wijzigen kunt u contact opnemen met PlasBossinade.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar