Vordering indienen

U kunt uw vordering indienen door een brief te sturen aan:

PlasBossinade Advocaten N.V.
Crediteurenadministratie Insolventies
Postbus 1100
9701 BC GRONINGEN

Geef duidelijk aan in welk faillissement u uw vordering indient.

Neem in uw brief de volgende gegevens op:

  • het bedrag van uw vordering (btw afzonderlijk vermelden);
  • de aard van uw vordering (bijv. koop, huur, etc)
  • uw eventuele aanspraken, zoals voorrang, pand, hypotheek, retentierecht, etc.

Zend van uw vordering (en eventuele aanspraken) bewijsstukken mee. Zonder deze stukken kan de curator/bewindvoerder uw vordering niet beoordelen.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar