Spring naar inhoud
Contact

Stichting Thuiszorg Groningen

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen
Insolventienummer F 09/58
Datum uitspraak 9 maart 2009
Curator mr. W.A. Entzinger en mr. P.J. Fousert
Rechter-commissaris mr. A.L. Goederee

Toelichting

Dit faillissement werd voorafgegaan door een op 24 februari 2009 door de Rechtbank Groningen verleende voorlopige surseance van betaling (S09/1).

Verslaglegging in de faillissementen van Stichting Thuiszorg Groningen en ThuishulpNederland Thuiszorg Groningen B.V. geschiedt geconsolideerd. Verslagen treft u aan onder het faillissement Stichting Thuiszorg Groningen.

Op 10 maart 2011 heeft in beide faillissementen een verificatievergadering plaats gevonden.

Op 25 mei 2012 zijn in beide faillissementen de uitdelingslijsten de preferente crediteuren betreffende, verbindend geworden.

Op 23 juli 2013 heeft in beide faillissementen een vergadering ex artikel 178 van de Faillissementswet plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn nagekomen vorderingen alsnog geverifieerd.

Op 13 december 2013 zijn in beide faillissementen de (tussentijdse) uitdelingslijsten de concurrente crediteuren betreffende, verbindend geworden. Na het verbindend worden van deze lijsten heeft een eerste uitkering van 35% aan de concurrente crediteuren plaatsgevonden.

Op 10 juli 2017 heeft in beide faillissementen een derde vergadering ex artikel 178 van de Faillissementswet plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de schuldvorderingen die na afloop van de in artikel 108 lid 1 sub 1 Faillissementswet bepaalde termijn (dat was 23 februari 2011) nog zijn ingediend en niet reeds ingevolge artikel 127 Faillissementswet (dat wil zeggen: alsnog tijdens de verificatievergadering van 10 maart 2011 en de eerste vergadering ex artikel 178 Faillissementswet van 23 juli 2013) geverifieerd zijn.

Op 15 december 2017 zijn in beide faillissementen de tweede (tussentijdse) uitdelingslijsten de concurrente crediteuren betreffende, verbindend geworden. Na het verbindend worden van deze lijsten heeft een tweede uitkering van 60% van de restantvordering aan de concurrente crediteuren plaatsgevonden.