Intellectueel eigendom/ICT/media

Juridische hoofdbrekers over intellectuele creaties

Het aandachtsgebied Intellectueel eigendom, ICT en media van PlasBossinade is divers. Onze advocaten kunnen antwoord geven op vragen als:

  • Is het wenselijk en mogelijk uw bedrijfsnaam en uw product of dienst te beschermen?
  • Wat mag je als organisatie wel en niet schrijven over een concurrent?
  • Welke spelregels moet je in acht nemen bij vergelijkende reclame?
  • Als je een nieuw softwarepakket kiest of implementeert hoe voorkom je dan problemen?
  • In hoeverre mag je het product van een ander 'namaken'?
Lees meer »

Intellectueel Eigendom

In de huidige competitieve wereld zijn merken, handelsnamen, auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van toenemend belang voor ondernemingen in diverse branches. Bedrijven investeren veel tijd, energie en geld in een goede naam en/of een onderscheidend product en willen dit – terecht- beschermen.

Of we nu denken aan een architect, interieurbouwer of producent van een gebruiksartikel die zijn ontwerp wil beschermen of over de uitvinder van een industrieel product, het kennen van rechten en verplichtingen en het goed en tijdig regelen daarvan is voor allen even essentieel. De specialisten van PlasBossinade zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van en onderhandelen over diverse soorten overeenkomsten (bv. licentiecontracten, overdrachtscontracten en distributiecontracten). Indien nodig staan zij ook klaar om – zowel in als buiten rechte- af te dwingen dat een inbreuk gestaakt wordt en schade vergoed.

ICT

Bedrijven zijn in grote mate afhankelijk geworden van technologie en IT.

Het kiezen voor en laten implementeren van een nieuw softwarepakket, al dan niet in de cloud, blijkt in de praktijk helaas in een groot deel van de gevallen tot zeer grote problemen te leiden. Problemen die vaak voorkomen kunnen worden door al in de onderhandelingsfase een ter zake deskundige advocaat te betrekken. PlasBossinade staat u graag terzijde met haar ruime kennis en ervaring op het gebied van automatiseringstrajecten, zowel in de voorbereidings- en contractfase als in conflictsituaties.

Media

Wat mag je wel en wat mag je niet schrijven over een concurrent? Welke spelregels moet je in acht nemen bij vergelijkende reclame? De scheidslijn bij dit soort vragen is vaak moeilijk te trekken voor iemand die niet ingevoerd is in deze materie. Het raakt enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht om gevrijwaard te blijven van onjuiste beschuldigingen die grote en langdurige schade kunnen aanrichten. Het team van PlasBossinade adviseert u graag vanuit haar kennis en ervaring op dit vlak.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar