Spring naar inhoud
Contact

Klacht- en tuchtrecht

In het klacht –en tuchtrecht wordt een professional langs de lat van de normen in zijn of haar beroepsgroep gelegd. Iedere beroepsgroep kent daarbij eigen regels. Specifieke tuchtrechtelijke regelgeving geldt voor bijvoorbeeld advocaten, deurwaarders en diverse beroepen in de gezondheidszorg zoals psychologen en jeugdprofessionals. Een tuchtrechtelijke klacht is voor iedere professional vervelend, of de klacht nu terecht is of niet. Een tuchtrechtelijke maatregel kan bovendien gevolgen hebben voor de betreffende professional. Het is dan ook belangrijk dat de professional zich laat bijstaan door een deskundig advocaat, die met benodigde zakelijke afstand en kennis van zaken, de klacht kan beoordelen, daarover kan adviseren en de professional kan bijstaan in de procedure bij de klachtinstantie(s). De in het tuchtrecht gespecialiseerde advocaten van PlasBossinade richten zich met name op het klacht- en tuchtrecht voor medische beroepen en advocaten.

Medische beroepen

De advocaten van PlasBossinade staan (BIG en niet BIG-geregistreerde) professionals bij uit verschillende medische beroepsgroepen, waaronder artsen, verpleegkundigen en psychologen. De advocaten hebben ruime ervaring met het procederen bij het regionaal en centraal tuchtcollege en hebben zich grondig verdiept in de geldende regelgeving zoals bijvoorbeeld de wet BIG en Wkkgz.

Wanneer een tuchtklacht voldoet aan de eisen uit het van toepassing zijnde tuchtreglement wordt er aan de professional gevraagd om schriftelijk verweer te voeren tegen de klacht. Samen met een advocaat van PlasBossinade wordt de zaak besproken en wordt er een verweerschrift opgesteld. In veel gevallen volgt er na indiening van het verweerschrift een hoorzitting bij het College van Toezicht. Na de hoorzitting wordt door het College van Toezicht onderzocht of de klacht terecht is en of er een maatregel moet worden opgelegd. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Toezicht kan er nog beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

Advocaten

Hoewel advocaten zich dagelijks bezighouden met het toepassen van en procederen over regelgeving is het verstandig dat een advocaat zich in een tuchtprocedure laat bijstaan door een collega die zich heeft gespecialiseerd in het tuchtrecht voor advocaten. Juist omdat een advocaat waartegen een klacht is ingediend persoonlijk betrokken is, is het van belang een collega in te schakelen die met de nodige zakelijke distantie, maar met kennis van zaken het proces begeleidt.

Bij PlasBossinade werken fiscaal advocaten. Ook  is een registeraccountant beschikbaar. Indien nodig kunnen zij –als inhoudelijke sparringpartner van de aangeklaagde professional- worden ingeschakeld.

Advocaat klacht- en tuchtrecht van PlasBossinade

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in klacht- en/of tuchtrecht? PlasBossinade heeft advocaten die veel kennis en ervaring hebben in klacht- en tuchtrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten