Mededingingsrecht en staatssteun

Het mededingingsrecht bestaat uit de onderdelen:

  • Kartelrecht;
  • Misbruik economische machtspositie;
  • Concentratiecontrole;
  • Staatssteunrecht.
Lees meer »

Kartelrecht

Onder het kartelrecht vallen alle vormen van samenwerking die de concurrentie kunnen beperken. Ook afspraken met uw leverancier of afnemer kunnen daaronder vallen, zoals een distributieovereenkomst of franchiseovereenkomst. Het is handig om op voorhand te laten controleren of hetgeen u met marktpartijen wilt afspreken, is toegestaan. Komt u toch in aanvaring met de Autoriteit Consument en Markt (ACM; voorheen de NMa)? Dan staan de advocaten van PlasBossinade u graag bij in het overleg met de ACM of in de procedures die u kunt voeren tegen een eventueel boetebesluit.

Kartelvorming en meer verboden afspraken

Kartels in de vorm van afspraken tussen concurrenten over prijzen en over verdeling van de markt, kartelvorming, zijn intussen berucht. Er zijn nog veel meer afspraken die een ontoelaatbare beperking van de mededinging tot gevolg hebben en dus verboden zijn. Ook door middel van fusies, overnames of andere samenwerkingsvormen kan de markt verstoord worden, net als door subsidies of andere overheidssteun aan bepaalde ondernemingen.

Misbruik economische machtspositie

Onder het mededingingsrecht valt ook de controle op ondernemingen die een economische machtspositie hebben. Een groot marktaandeel hebben is niet verboden; daar misbruik van maken wel. Wilt u weten wat voor uzelf is toegestaan of wilt u het gedrag van een derde beoordelen, dan vertellen onze advocaten daar graag meer over.

Concentratiecontrole

Onder de term concentratiecontrole houdt de ACM in de gaten of door fusies en overnames geen onbalans ontstaat in de concurrentieverhoudingen op de betreffende markt. Ook het oprichten van een nieuwe onderneming (joint venture) kan onder de concentratiecontrole vallen. PlasBossinade toetst of er een meldingsplicht bij de ACM bestaat en begeleidt u bij de meldingsprocedure. Bent u het niet eens met de concentratie van uw concurrent? Dan adviseert PlasBossinade u over de mogelijke acties en begeleidt zij u daarbij.

Staatssteun

De staatssteunregels zorgen er ook voor dat de mededinging niet wordt verstoord. Het is (decentrale) overheden niet toegestaan om steun te verlenen aan een onderneming indien de mededinging daardoor wordt vervalst. Er zijn echter veel regelingen die het mogelijk maken om steun in een toelaatbare vorm te verlenen. Vraagt u zich af of het door de overheid aan uw concurrent verstrekte voordeel is toegestaan? Of wilt u als ondernemer of overheid kijken welke mogelijkheden er zijn om de overheid financieel bij te laten dragen aan een project? Dan kunt u hierover contact met ons team Aanbestedingsrecht opnemen.

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor dat zich richt op mededingingsrecht en staatssteunrecht? Dan bent u bij PlasBossinade voor gespecialiseerde advocaten op de juiste plek. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar