Spring naar inhoud
Contact

Strafrecht

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor dat zich richt op strafrecht? Dan bent u bij PlasBossinade voor gespecialiseerde advocaten op de juiste plek. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Een verdenking van fraude of een ander strafbaar feit heeft een behoorlijke impact op uw bedrijf of uzelf. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, terwijl intussen het vuur u na aan de schenen wordt gelegd. Allerlei vragen zullen bij u opkomen, waarop u graag zo snel mogelijk een antwoord wilt. De strafrechtadvocaten van PlasBossinade kunnen u met raad en daad terzijde staan. Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand op het gebied van economisch en fiscaal strafrecht en milieustrafrecht en hebben daarnaast veel ervaring op het gebied van fraudeonderzoeken. U kunt hierbij denken aan  belastingfraude, witwassen, handel met voorkennis, omkoping, corruptie en faillissementsfraude.

Fiscaal strafrecht en fraude

De FIOD kan zowel voor de Belastingdienst als het Openbaar Ministerie onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld als wordt vermoed dat u onjuiste informatie aan de Belastingdienst heeft verstrekt of niet op de juiste wijze uw administratie bijhoudt. Deze onderzoeken kunnen leiden tot belastingaanslagen, maar ook (en vaak tegelijk) tot strafrechtelijke vervolging. Als de FIOD u onverwacht een bezoek brengt, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Door actief te overleggen met de FIOD, kunnen de strafrechtadvocaten van PlasBossinade waar mogelijk tot een snelle oplossing komen met zowel de Belastingdienst als het Openbaar Ministerie. Wordt uw zaak onverhoopt toch onderwerp van een strafzitting en/of een fiscale zitting, dan kunt u van ons deskundige en ervaren rechtsbijstand verwachten.

Ga direct naar een overzicht met tips voor als u onverwacht bezoek krijgt van de FIOD, Inspectie SZW, ILT/IOD of AID.

Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht is zeer breed. Denk bijvoorbeeld aan het handelen in strijd met de vergunningvoorschriften voor uw bedrijf. Maar ook handelen in strijd met de Flora- en Faunawet of de Wet bodembescherming kan leiden tot strafvervolging. Een onverwacht bezoek van de politie kan leiden tot doorzoeking, inbeslagneming en mogelijk zelfs tot het stilleggen van uw bedrijf. Slechts de dreiging daarvan kan al grote (publicitaire) schade toebrengen. De strafrechtadvocaten van PlasBossinade kunnen u door onze kennis van het bestuurs- en strafrecht snel en adequaat van dienst zijn. Daarnaast kunnen de advocaten van PlasBossinade u adviseren over het voorkomen of omgaan met de publiciteit die soms gepaard gaat met deze zaken.

Economisch en financieel strafrecht

De Wet economische delicten bevat een groeiend aantal bepalingen die straffen stellen op tal van activiteiten die bedrijven in de dagelijkse hectiek, bewust of onbewust, ondernemen. Vooral in de sector van de financiële dienstverlening zijn de normen aangescherpt en gaat overtreding daarvan niet zelden gepaard met (de dreiging van) strafvervolging. Te denken valt aan het niet hebben van een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht voor, bijvoorbeeld, het optreden als gevolmachtigd verzekeringsagent, het hebben van een niet toereikende vergunning of het afwijken van de voorwaarden die een vergunning bevat. In het geval dat u geconfronteerd wordt met het optreden van de autoriteiten is het goed te weten dat er bij PlasBossinade strafrechtadvocaten werkzaam zijn die weten wat u dan kunt doen. Of beter laten.

Strafrecht advocaten

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in strafrecht? PlasBossinade heeft advocaten die veel kennis en ervaring hebben in strafrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten