Vergunningen en milieu

Regels zijn er niet voor niets

Nederland kent veel, heel veel regels op bestuursrechtelijk gebied. Onderwerpen als natuur en milieu, afval, bodemverontreiniging,  openbare orde en veiligheid zijn uitvoerig geregeld. Die regels zijn er niets voor niets. We wonen in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Veel regels komen inmiddels uit Europa, bijvoorbeeld als het gaat om lucht- en waterkwaliteit of de bescherming van zeldzame flora en fauna.

Lees meer »

Schieten met hagel werkt niet meer

Projectontwikkelaars en andere ondernemers krijgen regelmatig te maken met procedures van omwonenden, belangenorganisaties of concurrenten. Of met overheden, die soms (te) veel tijd nemen voor hun besluitvorming. Steeds vaker ook legt de overheid (forse) boetes op, bijvoorbeeld op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Burgers en belangenorganisaties hebben tal van bezwaar- en beroepsmogelijkheden om te procederen tegen overheidsbesluiten. Schieten met hagel werkt niet meer. Het is belangrijk om de juiste argumenten in de juiste procedure aan te voeren.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat het recht dat overheden gebruiken bij de uitoefening van hun publieke taak. Daaronder vallen het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade), milieurecht (vergunningen, afval, bodem, natuurbescherming) en ook het economisch bestuursrecht (subsidies, in- en uitvoervergunningen, energierecht).

PlasBossinade zorgt dat u weet waar u aan toe bent

De advocaten van PlasBossinade zijn goed thuis in dit woud van regels en procedures. Zij weten dat u niet zit te wachten op langdurige procedures, maar wilt weten waar u aan toe bent. Daar is hun advisering op gericht. Omdat zij regelmatig optreden voor overheden, weten zij goed hoe de overheid werkt en hebben zij bovendien affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving.

 

 

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar