Zorg en gezondheid

Kwaliteit van zorg voorop

Om de kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen moeten zorgverleners en -instellingen zich houden aan complexe regelgeving, die met grote regelmaat wijzigt.

Lees meer »

Vele facetten

De zorg kent voor zorgverleners en zorginstellingen veel facetten. Naast de zorgverlening zelf moet u steeds meer optreden als een reguliere, concurrerende onderneming. U wordt geconfronteerd met vele vraagstukken, zoals: financiering van de zorg, inkoop, aanbesteding, vastgoed, personele aangelegenheden en medezeggenschap. U komt in aanraking met vele spelers, als: de overheid, de zorgverzekeraars, de zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit, leveranciers, (specialisten)maatschappen en vakbonden. Onze adviseurs Zorg en Gezondheid kunnen u uiteraard in al deze facetten bijstaan. Op het gebied van zorg in combinatie met bouw, vastgoed,  mededinging, beroepsaansprakelijkheid en tuchtrechtelijke zaken heeft PlasBossinade erg veel ervaring.

Afspraken goed vastleggen

Om uw organisatie als een goed geoliede machine te laten lopen, is het belangrijk dat gemaakte afspraken voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Mocht een geschil ontstaan over gemaakte afspraken, dan is het goed om te weten dat de advocaten van PlasBossinade die werkzaam zijn op het terrein van Zorg en Gezondheid ruime ervaring hebben met het bemiddelen tussen partijen en het bijstaan van partijen bij een geschil.

Samenwerken: Denken in mogelijkheden

Enerzijds wordt u door de wetgever gestimuleerd om de zorg te concentreren en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Anderzijds hebt u ook te maken met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die niet altijd even eenduidig tegenover samenwerking en concentratie van zorg staat. In die gevallen zijn onze mededingingsrechtadvocaten uw sparringpartners. Zij wijzen u op de risico’s, maar vooral op de mogelijkheden. Als u weet wat uw positie is, kunt u betere keuzes maken en bent u zekerder van uw toekomst.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar