Spring naar inhoud
Contact

Jesse Keekstra over zijn ervaringen als beginnend advocaat: ‘Ik krijg hier veel eigen verantwoordelijkheid.’

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Jesse Keekstra

Over mij

Sinds anderhalf jaar ben ik werkzaam bij PlasBossinade advocaten en notarissen in Groningen. Daar houd ik me als advocaat bezig met ondernemingsrecht, strafrecht en insolventierecht. Op het gebied van het insolventierecht heb ik recent een aansprekende zaak behandeld. Mijn ervaringen in dit verband als beginnend advocaat deel ik graag.

Wie beschikt over bewijs?

In het faillissement van een grote horecaexploitant in Groningen zijn curator Leen Hooites en ik van mening dat lands bekendste bierbrouwer heeft opgetreden als feitelijk bestuurder in de jaren voorafgaand aan het faillissement.
De curator heeft de bierbrouwer onder meer op grond van onbehoorlijk (feitelijk) bestuur aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort in het faillissement. De rechtbank heeft de vorderingen van de curator in eerste aanleg afgewezen. De curator wordt door de rechter “verweten” dat hij te weinig bewijs ter ondersteuning van zijn stellingen heeft gepresenteerd. Bewijs echter waarover de curator niet, maar de bierbrouwer wel kan beschikken. Vooruitlopend op een hoger beroep heb ik namens de curator deze bewijsstukken van de bierbrouwer in kort geding gevorderd. De voorzieningenrechter heeft deze vordering deels toegewezen en de bierbrouwer bevolen deze stukken ter inzage te geven aan de curator.

Dagvaarding

In deze zaak heb ik namens de curator een dagvaarding in kort geding opgesteld. Ter voorbereiding op de zitting heb ik in overleg met de curator pleitaantekeningen gemaakt. Tijdens de zitting heb ik de dagvaarding nader toegelicht en ben ik ingegaan op de verweren van de wederpartij. Na de uitspraak heb ik het vonnis laten betekenen aan de bierbrouwer en daarmee de stukken opgevraagd.

Eigen verantwoordelijkheid

Het leukste aan deze zaak vind ik dat ik vanaf het begin – het opstellen van de dagvaarding en het vragen van een dagbepaling voor de zitting – tot en met het laten betekenen van het vonnis de verantwoordelijkheid heb gekregen. Dit in combinatie met de ondersteuning van de curator heeft mij veel vertrouwen gegeven. Ik denk dat de manier waarop PlasBossinade mij heeft begeleid, verantwoordelijkheid waar kan en ondersteuning waar nodig, vrij uniek is. Zeker als deze kansen en verantwoordelijkheden worden afgezet tegen de dagelijkse praktijk van advocaat-stagiaires bij Zuidas-kantoren. Daar is op deze manier werken veel minder vanzelfsprekend.