Spring naar inhoud
Contact

Marianne Riemersma over het CV

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Marianne Riemersma

Als je solliciteert is het enige doel van je CV dat de lezer, vaak een recruiter of HR-manager, denkt: deze kandidaat willen we spreken! De gemiddelde leestijd die de lezer aan je CV besteedt is echter maar maximaal 15 seconden. Het is daarom belangrijk dat je in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk tot je recht komt. Hoe je dat doet? In deze en de komende mailings van LegalLinks Carrière vind je een aantal tips.

Allereerst het CV in het algemeen.

  1. Maak je CV nooit langer dan 2 A4;
  2. De eerste pagina is doorslaggevend, zet daar dus zoveel mogelijk de meest belangrijke informatie;
  3. Wees eerlijk en concreet;
  4. Maak snel scanbare rijtjes en gebruik opsommingstekens en bedenk daarbij: tekst onderaan een rijtje en onderaan de pagina valt het meest gemakkelijk in het oog. Zet daar dus datgene waar je de meeste nadruk op wilt leggen.
  5. Maak een basis-CV dat je telkens aanpast aan de functie waarnaar je solliciteert. Je legt dan steeds de nadruk op dingen die je hebt gedaan die bij de bewuste functie passen. Minder relevante zaken voor de functie laat je weg of benoem je kort.

In de volgende LegalLinks Carrière vind je nog meer tips, waarbij ik wat meer op de inhoud van het CV zal ingaan. Heb je algemene vragen over het CV die je graag beantwoord zou willen zien? Stuur deze dan naar riemersma@plasbossinade.nl, dan zal ik deze - uiteraard anoniem - beantwoorden in een van de volgende mailings.