Spring naar inhoud
Contact

Saskia Ankersmid over de Beroepsopleiding Notariaat

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Saskia Ankersmid

Wat houdt de Beroepsopleiding Notariaat in?

De Beroepsopleiding Notariaat is een opleiding van drie jaar voor kandidaat-notarissen in het begin van de beroepsuitoefening. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen handvatten voor hoe je de tijdens de studie geleerde theorie in praktijk kunt brengen, maar wordt de nadruk ook gelegd op schrijf- en spreekvaardigheden en leer je hoe je als (kandidaat-)notaris dient te handelen bij ethische kwesties. Onze beroepsopleiding bestaat daarbij uit twee pakketten, waarbij je beide pakketten afsluit met een mondeling examen.
 
Om waarnemingsbevoegd te worden, wat betekent dat je namens de notaris akten mag ondertekenen, is het verplicht om de beroepsopleiding af te ronden.

Wat zijn de verschillen tussen de beroepsopleiding en je studie?

Tijdens de studie Notarieel Recht maak je vooral kennis met de theorie van verschillende rechtsgebieden en duik je hier tijdens de Master Notarieel Recht iets dieper in. Anders dan bij de studie ligt bij de beroepsopleiding de nadruk vooral op de praktische vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat-notaris. Je hebt in de praktijk natuurlijk veel te maken met menselijk contact en wordt vaak voor keuzes gesteld. Het is daarom goed dat de beroepsopleiding zich concentreert op de praktische vaardigheden en je voorbereidt op de notariële praktijk. Ook wordt de theoretische kennis verder uitgediept.

Is de beroepsopleiding goed te combineren met je werkzaamheden als kandidaat-notaris?

De beroepsopleiding bestaat dus uit twee pakketten, waarbij je de eerste twee jaren om de week een bijeenkomst hebt en een opdracht moet inleveren en in het derde jaar één keer in de vier weken een bijeenkomst hebt en een (pittige) opdracht moet inleveren. Het eerste jaar van de beroepsopleiding vond ik als beginnend kandidaat-notaris dan ook aanpoten. Je bent vooral bezig met het ontdekken van de notariële praktijk en dan moet je ineens naast je nieuwe fulltimebaan ook nog opdrachten voor de opleiding maken! Best wel druk dus, maar het is zeker te combineren met mijn werkzaamheden als kandidaat-notaris. Voor het voorbereiden van de mondelinge examens krijg je vrije dagen en ook kan ik mijn collega’s gerust vragen stellen met betrekking tot mijn opdrachten. Ondanks dat ik voor het voorbereiden van deze opdrachten hiervoor wel de tijd krijg tijdens werktijd, heb ik er toch voor gekozen om deze vooral in mijn eigen tijd te maken, zodat ik mij tijdens mijn werktijd vooral kan focussen op het leren werken in de notariële praktijk. 

Waar vinden de bijeenkomsten van de beroepsopleiding plaats?

De bijeenkomsten van de Beroepsopleiding Notariaat vinden voor mij plaats in Utrecht. De bijeenkomsten worden ook gegeven in Amsterdam en Rotterdam. De groep bestaat hierbij uit kandidaat-notarissen vanuit heel Nederland. Gedurende deze drie jaar zat ik in een ‘vaste’ groep, wat erg prettig is. Doordat je allemaal in dezelfde fase zit en ervaringen met elkaar deelt, heb ik mijn opleidingsgenoten beter leren kennen en hebben we ook buiten de opleiding contact met elkaar. Zoals mijn collega Romme Varkevisser al zei in de vorige Legal Links Carrière van 11 februari 2019 is misschien nog wel het mooiste aan de beroepsopleiding dat je samen met de opleidingsgenoten, die in dezelfde fase zitten, in gesprek gaat en van elkaar leert. Ik sluit me hier helemaal bij aan.