Spring naar inhoud
Contact

Tips voor je CV deel 3

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Marianne Riemersma

Persoonlijke eigenschappen en competenties

Op het CV staat vaak een aantal persoonlijke eigenschappen en competenties opgesomd. Dat is op zich goed, want het geeft een beeld van jouw persoonlijkheid. Het gebeurt echter bijna altijd in de vorm van een rijtje eigenschappen, zoals flexibel, enthousiast, stressbestendig, integer, et cetera. Dit is te algemeen; iedere kandidaat beschikt (volgens zichzelf) over deze eigenschappen. Hierdoor blijft het niet hangen bij de lezer. Probeer liever een profiel op te nemen, waarin je in een korte zin aangeeft wie jij bent. Gebruik hierbij bijvoorbeeld de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’. Belangrijk is dat de lezer in een oogopslag een duidelijk beeld van jou krijgt. Voorbeelden van mooie profielen vind je op LinkedIn, kijk daar dus eens hoe anderen dat doen. Ook hier geldt weer: hoe korter hoe beter.

Werkervaring en opleidingen

Na het profiel komt meestal eerst de werkervaring op het CV, daarna volgen de opleidingen. Voor een starter is het echter ook prima dit andersom te doen. Een recruiter kijkt namelijk toch eerst of je al (bijna) afgestudeerd bent. Let erop dat je de opleidingen en werkervaring in anti-chronologische volgorde zet, de meest recente altijd bovenaan. Het komt nogal eens voor dat dit niet gebeurt. Omschrijf de opleiding die het meest van belang is wat uitgebreider. Vaak zie ik het vakkenpakket van de middelbare school vermeld. Dit kan uiteraard, maar is niet strikt noodzakelijk. Gebruikelijk is om eerst de periode te noemen en dan de naam van de opleiding. Het is niet noodzakelijk dag, maand en jaar te vermelden, maand en jaar of alleen jaartallen zijn voldoende (al mag het uiteraard wel).

En dan de werkervaring. Dit is vaak het meest uitgebreide deel en het meest interessant voor de recruiter. Het is dan ook belangrijk je op dit gebied zo goed mogelijk te profileren. Vaak krijg ik de vraag of het ook belangrijk is om bijbanen naast de studie te vermelden. Het antwoord hierop ligt wat genuanceerder dan ‘ja’. Omdat ik dit onderdeel wat uitgebreider wil beschrijven, zal ik hierop in de volgende LegalLinks Carrière nader ingaan.

Heb je algemene vragen over het CV die je graag beantwoord zou willen zien? Stuur deze dan naar riemersma@plasbossinade.nl, dan zal ik deze - uiteraard anoniem - beantwoorden in een van de volgende mailings of per persoonlijke e-mail. Ik help je graag op weg!