Kamerverhuur en jongerenhuisvesting in Groningen: juridische spelregels

Leestijd 4 minuten

Op kamers in Stad

Met meer dan 200.000 inwoners en een gemiddelde leeftijd van 36,4 jaar is Groningen de jongste stad van Nederland. Dat komt vooral door de ruim 50.000 studenten die in Stad hoger of universitair onderwijs volgen.

Daar zijn wij trots op en dat geeft de stad haar bijzondere sfeer. Maar al die jongeren moeten wel ergens wonen. Botsing van verschillende culturen en leefstijlen (jong en oud(er)) levert in de praktijk soms problemen op. Vandaar dat wonen in Groningen nogal uitgebreid en ingewikkeld is geregeld. Heeft u daarmee te maken, houdt dan rekening met de volgende juridische spelregels.

1. Bestemmingsplan

In de eerste plaats geldt voor ieder pand in Groningen een bestemmingsplan. Daar staat in of er wel of niet gewoond mag worden. In sommige bestemmingsplannen is wonen wel toegestaan, maar kamerverhuur weer niet. Kijk dus eerst goed wat er in het bestemmingsplan staat. Bestemmingsplannen zijn gemakkelijk te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Even adres en postcode invullen en u ziet wat er daar mag. 

2. Bestemmingsplan Woningsplitsing

Daarnaast geldt voor ongeveer alle woningen in Groningen het bestemmingsplan woningsplitsing. In dat bestemmingsplan is geregeld dat zelfstandige woningen zonder toestemming van de gemeente niet gesplitst mogen worden in meerdere zelfstandige woningen of zelfstandige wooneenheden.

3. Afwijken van bestemmingsplan

Geen regel zonder uitzondering. Indien het bestemmingsplan ‘wonen’ niet toelaat (bijvoorbeeld omdat het gaat om een kantoor) of kamerverhuur en woningsplitsing verbiedt, dan kunnen Burgemeester en wethouders (B&W) via een eenvoudige procedure van het bestemmingsplan afwijken. Die procedure duurt maximaal acht weken. Maar let op, B&W kunnen afwijken, maar zij hoeven dat niet te doen. Of B&W willen meewerken, is vaak afhankelijk van de concrete situatie; wonen er al veel studenten? Gaat het om een al lang leegstand kantoor?

4. Onttrekkingsvergunning

Wie een zelfstandige woning wil splitsen in verschillende onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur) heeft daarvoor een onttrekkingsvergunning nodig op grond van de Huisvestingsverordening, tenminste als het gaat om een woning met vier of meer kamers die wordt verhuurd aan minimaal drie personen.

5. 15%-beleid

Zo’n onttrekkingsvergunning wordt binnen de Diepenring vrij eenvoudig verleend.
Daarbuiten gelden strengere regels. Als hoofdregel geldt dat voor maximaal 15% van de woonadressen per straat een onttrekkingsvergunning kan worden verleend. Dat betekent dus niet 15% studenten per straat. Het gaat om 15% van de woonadressen, die een andere vorm van bewoning kennen (namelijk kamerverhuur). Daarbij is niet relevant hoeveel kamers er in dat pand verhuurd worden.

Is zo’n zelfstandige woning eenmaal onttrokken (met onttrekkingsvergunning) en een kamerverhuurpand geworden, dan kan dat kamerverhuurpand zonder onttrekkingsvergunning worden vergroot of uitgebreid. Die uitbreiding moet dan overigens wel weer passen in de regels van het bestemmingsplan.

Op de website van de gemeente staat een lijst met circa 140 straten waarin de 15%-grens is bereikt. Onder die lijst staat dat daar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Dat is maar goed ook, want die lijst klopt niet. Als u zeker wilt weten of uw straat “vol” zit, neem dan contact op met de gemeente.

6. Wonen boven winkels

Als de 15%-norm is bereikt, kan desondanks een onttrekkingsvergunning worden verleend, namelijk als het gaat om wonen boven winkels , mits de woning boven de winkel minimaal een jaar leeg heeft gestaan.

7. Huisnummeraanduiding

Splitsing van een pand in verschillende wooneenheden kan gevolgen hebben voor de huisnummering. Als hoofdregel geldt dat ieder verblijfsobject binnen een pand een eigen huisnummer krijgt. Ook geldt de regel dat zelfstandige woonruimten verblijfsobjecten zijn, die dus afzonderlijk genummerd worden. Dat kan gevolgen hebben voor de WOZ- en andere gemeentelijke heffingen. Let als pandeigenaar dus goed op dat u niet meer huisnummers krijgt dan strikt noodzakelijk is. Is dat wel het geval, dan kunt u tegen die ‘nummeraanduidingsbeschikking’ bezwaar maken. Het Kadaster heeft speciaal voor studentencomplexen een stappenplan gepubliceerd, aan de hand waarvan u kunt nagaan hoeveel verblijfsobjecten een pand heeft.

Conclusie

Groningen koestert zijn jongeren, maar hun huisvesting is juridisch nogal ingewikkeld geregeld.

Tot slot

De belangrijkste regels zijn natuurlijk niet juridisch, maar hebben vooral te maken met moraal, fatsoen en een goede communicatie. Hoe gaan we om met onze buren? Als het goed is zoals we willen dat ze ook met ons omgaan!

Reacties

 1. Wij hebben in Groningen een particulier kamerverhuurpand met een beperkte onttrekkingsvergunning dwz een vergunning voor verhuur van 3 kamers aan 3 studenten.
  Er is in het pand nog een 4e kamer, momenteel in gebruik als gemeenschappelijke kamer.
  Ik begrijp uit punt 5 dat het op grond van de onttrekkingsvergunning toch mogelijk moet zijn om ook de 4e kamer te verhuren ?

  Jan hilvering op donderdag 14 september 2017 20:36

 2. Dat behoorde “vroeger” inderdaad tot de mogelijkheden. In 2016 is het Groningse woonbeleid in het algemeen en de spelregels voor kamerverhuur in het bijzonder nogal gewijzigd. Ik verwijs u daarvoor naar mijn blog daarover van 19 oktober 2016.
  https://www.plasbossinade.nl/expertise/blog/op-kamers-in-stad-kamerverhuur-en-jongerenhuisvesting-juridische
  Ik denk dat het nu lastig is om een onttrekkingsvergunning voor die vierde kamer te krijgen, maar sluit het niet helemaal uit. Het pand is immers al onttrokken aan de woningvoorraad.
  Met vriendelijke groet,
  Robert van der Velde.

  Robert van der Velde op donderdag 21 september 2017 09:13

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar