Publicaties

Onderwerp Auteur Aandachtsgebied Datum
RAV 2019/52: Prevaleert de journalistieke vrijheid van meningsuiting boven de inbreuk op het privéleven van een burgemeester ten aanzien van het maken en uitzenden van heimelijke opnamen? Marleen van Mourik 30-april-2019
RAV 2019/12: Verjaring Marleen van Mourik 19-maart-2019
RAV 2019/37: Wat zijn de gevolgen als de gevraagde informatie niet wordt overgelegd ten behoeve van de comparitie? Marleen van Mourik Aansprakelijkheid/schade/verzekering 12-februari-2019
Sexual Harassment in the Workplace, International Lawyers Network, paper (page 43-45) Maxime de Coninck Arbeidsrecht en ontslagrecht 4-juli-2018
Sexual Harassment in the Workplace, International Lawyers Network, paper (page 43-45) Damir Lacevic Arbeidsrecht en ontslagrecht 4-juli-2018
AB Rechtspraak 2017/343: Milieurecht. Maatwerkvoorschriften. Energiebesparing in Activiteitenbesluit uitputtend geregeld. Robert van der Velde Vergunningen 28-juni-2017
Nederlandse daken asbestvrij! Daniël Schuth 13-juni-2017
Burenoverlast: Beter een goede buur dan een verre vriend Daniël Schuth 29-maart-2017
Noot bij HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:147 in Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016/3.3 Armin Vorsselman 10-oktober-2016
Uw debiteur failleert? Hoe krijgt u toch betaald? Peter Bluemink 7-juli-2015
Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor bevingsschade in Groningen, AV&S, april 2015 Peter Bluemink 1-april-2015
Nederlands Juristen Blad (nr 7) over Voorzorg in het bestuursrecht (over zeehonden, zoönosen en wat als Groningen op Antarctica zou liggen) Robert van der Velde Vergunningen 20-februari-2015
‘De verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk 'maatschappelijke waarde' voor de publieke middelen’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2015, p. 130-135. onbekend Aanbestedingsrecht 11-februari-2015
Petje op petje af onbekend Bestuursrecht 21-januari-2015
Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 18 november 2014, JAAN 2015/6 onbekend Aanbestedingsrecht 20-januari-2015
Verdere inbreuk op eigendomsrecht verhuurder door gewijzigde Wmo onbekend Vastgoed 20-januari-2015
Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 7 oktober 2014, JAAN 2014/214 onbekend Aanbestedingsrecht 20-december-2014
Noot onder Rb. Limburg 4 juli 2014, JAAN 2014/147 onbekend Aanbestedingsrecht 26-september-2014
Noot onder CBB 18 juli 2014, JAAN 2014/164 onbekend Aanbestedingsrecht 26-september-2014
‘De vergoeding van het verlies van een kans’, Tender Nieuwsbrief 2014, nr. 6, p. 5. onbekend Aanbestedingsrecht 31-augustus-2014
‘Annotatie bij HvJ EU 8 mei 2014, C-161/13, ECLI:EU:C:2014:307 (Idrodinamica/Acquedotto Pugliese)’,Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2014, p. 184-187. onbekend Aanbestedingsrecht 18-augustus-2014
Nederlands Internationaal Privaatrecht. Wetten, Verdragen en Verordeningen 2014/2015, Groningen: Hephaestus 2014 (samen met M.H. ten Wolde). Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-augustus-2014
'Hoofdlijnen in het huurrecht', Kluwer 2014 (samen met mr Anky Kloosterman en mr Hennie Rossel), H12 Huurprijsbescherming bij 290-bedrijfsruimte, H13 Bijzondere problemen bij 290- en 230a-bedrijfsruimte, H14 Huurrecht en procesrecht onbekend Vastgoed 29-juli-2014
‘Rechtsbescherming bij opdrachten en concessies met een duidelijk grensoverschrijdend belang’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2014, p. 630-636 onbekend Aanbestedingsrecht 10-juli-2014
De noodzaak van 'aardbevingbehendig' bouwen Armin Vorsselman Aardbevingen 25-juni-2014
‘Internationale boedelafwikkeling volgens de regels van de Erfrechtverordening: vereffening, verdeling en Näherberechtigung vanaf 17/8/2015’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2014 (7024), p. 593-599. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 21-juni-2014
Vlam in de pan: brandschade een gevaar voor uw onderneming? Armin Vorsselman Aansprakelijkheid/schade/verzekering 18-juni-2014
‘Die Europäische Erbrechtsverordnung: eine allgemeine Übersicht’ (publicatie t.b.v. het congres van de BundesNotarKammer (BNotK), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Europese Commissie over de Europese Erfrechtverordening, Düsseldorf ( Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 13-juni-2014
Ontslagrecht vanaf 2015 Damir Lacevic Arbeidsrecht en ontslagrecht 19-mei-2014
‘Enige beschouwingen over de keuze van de procedure en de selectie van ondernemers voor deelname aan de procedure’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2014, p. 388-394 onbekend Aanbestedingsrecht 12-mei-2014
‘Uitvoering van de Europese Erfrechtverordening in Nederland: wijziging van Boek 10 BW en inpassing van de Europese erfrechtverklaring’, Tijdschrift Erfrecht (TE) 2014, nr. 2, p. 36-42. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-april-2014
Ook de gemachtigde van burgers is aan de slag met de Nieuwe Zaaksbehandeling (en denkt daar het zijne van), JBplus Robert van der Velde Bestuursrecht 21-maart-2014
Dien nu zienswijze in op ontwerpbesluit gaswinning onbekend Aardbevingen 12-maart-2014
Een hele prestatie onbekend 7-maart-2014
Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, Tijdschrift voor Bouwrecht 2014, p. 164-172 onbekend Aanbestedingsrecht 12-februari-2014
‘Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures’, Kluwer 2014 (dissertatie) onbekend Aanbestedingsrecht 11-februari-2014
Parlementaire Geschiedenis. Burgerlijk Wetboek. Boek 10: Internationaal Privaatrecht (IPR), Deventer: Kluwer 2014 (samen met M.H. ten Wolde, K.C. Hencel, A. Mens en D.A. Pettengell). Jan-Ger Knot 10-februari-2014
Dubbelzinnig onbekend Bouwrecht 7-februari-2014
‘Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening’, Tijdschrift Relatierecht en Praktijk (REP) 2014, nr. 1, p. 31-35 Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 3-februari-2014
Mag een makelaar een koopovereenkomst sluiten? onbekend Vastgoed 29-januari-2014
Voldaan aan onderzoeksplicht voor verontreinigde bedrijfsterreinen? onbekend Vastgoed 29-januari-2014
Instemmingsbesluit gaswinning bekend: ook politieke beweging? onbekend Aardbevingen 29-januari-2014
Uit commerciële overwegingen onbekend Aanbestedingsrecht 24-januari-2014
Ongeldig, toch uitnodigen onbekend Bouwrecht 13-januari-2014
Hoeveel is zoveel mogelijk? onbekend Bouwrecht 13-december-2013
AB 2014/38: Ontheffing Ffw; bijlage IV soort, dwingende reden van groot openbaar belang. Robert van der Velde Vergunningen 4-december-2013
‘Reactie op C.E.C. Jansen, ‘Bouwen met de nieuwe Aanbestedingswet: over het clusterverbod in de context van de aanbesteding van geïntegreerde bouworganisatievormen’, TBR 2013/111’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013, p. 1179-1180. onbekend Aanbestedingsrecht 1-december-2013
Annotatie onder: Raad van Arbitrage voor de Bouw, 13 februari 2013, No. 33.613 (nakomingsvordering curator), Tijdschrift voor Bouwrecht 2013, p. 1217-1218. onbekend 1-december-2013
(On)gelijkwaardige grond onbekend Bouwrecht 29-november-2013
Kostendekkend? onbekend Bouwrecht 15-november-2013
AB 2014/32: Afwijzing van een verzoek om handhavend optreden wegens lichthinder. Robert van der Velde Vergunningen 13-november-2013
Hoe staat het met de voorzieningen bij u in de buurt? onbekend 5-november-2013
Niet dragen maar klagen onbekend Bouwrecht 1-november-2013
Onteigening of gedogen onbekend Bestuursrecht 1-november-2013
AB 2014/74: Gaswinning Waddenzee. Hand aan de kraan. Voorzorgsbeginsel. Kring van belanghebbenden bij bodembeweging. Robert van der Velde Vergunningen 30-oktober-2013
Geen motivering? Geen gevolgen onbekend Bouwrecht 18-oktober-2013
Scheiden van wonen en zorg: wat betekent dat in de praktijk? onbekend Vastgoed 25-september-2013
AB 2014/19: Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer; verlaten grondslag van de aanvraag. Robert van der Velde Vergunningen 25-september-2013
Notitie aandachtspunten fiscale eenheid vennootschapsbelasting Ina Elzinga-Snoek Fiscaal recht 24-september-2013
Het raam uit onbekend Bouwrecht 20-september-2013
Exclusieve relatie onbekend Bouwrecht 6-september-2013
Premature felicitaties onbekend Bouwrecht 30-augustus-2013
Eemsdelta Kringen Peter Hoekstra Fusies en overnames 15-augustus-2013
‘Samenloop van erfrecht en adoptie in het Nederlandse internationaal privaatrecht’, Tijdschrift Erfrecht (TE) 2013, nr. 4, p. 45-53 (samen met A. Mens). Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-augustus-2013
Weet wat je wilt en hoe je erom moet vragen onbekend Bouwrecht 19-juli-2013
Per 1 juli 2013 BIBOB toets bij vastgoedtransacties met de overheid onbekend Bestuursrecht 2-juli-2013
Bedrijfsvoering scannen op kartel onbekend Mededingingsrecht 27-juni-2013
AB 2013/240: Flora- en faunawet en relativiteit. Ter bescherming van welke belangen strekt de Ffw? Robert van der Velde Vergunningen 19-juni-2013
ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen onbekend Mededingingsrecht 18-juni-2013
‘Herschikking Brussel I: over Italiaanse torpedo’s, de afschaffing van het exequatur en andere wijzigingen in het Europese procesrechtelijke IPR in burgerlijke en handelszaken’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NTER) 2013, nr. 5, p. 145-152. Jan-Ger Knot Internationaal handelsrecht 1-juni-2013
‘IPR-aspecten van de internationale samenlevingsovereenkomst’, Fiscaal Tijdschrift Vermogen (FtV) 2013/30, nr. 6 (juni), p. 5-9 Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-juni-2013
Meldingsplicht bij overname, fusie of oprichten van onderneming onbekend Fusies en overnames 28-mei-2013
Grensoverschrijdend ondernemen Jan-Ger Knot Internationaal handelsrecht 28-mei-2013
Bestuursverbod voor frauderende bestuurders onbekend Fusies en overnames 18-april-2013
Wijziging in Algemene wet bestuursrecht onbekend Bestuursrecht 16-april-2013
‘Internationaal privaatrechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen: rechtsmacht, samenle-vingsovereenkomst en erfopvolging’, in: A.R. Autar, W.D. Kolkman & W.M. Schrama (red.), Compendium Samenwonen, Den Haag: Sdu 2013, Hoofdstuk 9, p. 255-289. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2013
‘De Europese Erfrechtverordening: nieuwste loot aan de stam van het Europese IPR’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NTER) 2012, nr. 8/9, p. 278-287. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-november-2012
‘Boek 10 BW (IPR): Titel 12 Erfrecht - Art. 145 tot en met 152’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2010, (6850), p. 553-559. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-november-2012
Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid! onbekend Fusies en overnames 27-september-2012
Schadevergoeding en nadeelcompensatie onbekend 25-september-2012
Gemeenschappelijk Europees Kooprecht Jan-Ger Knot Internationaal handelsrecht 24-april-2012
Whiplash: het bewijs van de beperkingen en de beperkingen van het bewijs. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (red.), Whiplash, juristen aan het woord (CRBS-reeks). (pp. 127-147). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Armin Vorsselman Letselschaderecht 1-januari-2012
‘Internationaal privaatrechtelijke estate planning in het huwelijksvermogens- en erfrecht’, in: A.R. Autar, C.B. Baard & W.D. Kolkman (red.), Compendium Estate Planning, Den Haag: Sdu 2012, Hoofdstuk 14, p. 561-595. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2012
‘Kommentierung zu den Art. 5(3)-(7) und Art. 57-65 Brüssel I’, in: Th. Simons & R. Hausmann (red.), unalex Kommentar. Internationales Zivilprozessrecht. Brüssel I-Verordnung: Kommentar zur VO (EG) 44/2001 und zum Übereinkommen von Lugano, München: IPR-Ver Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2012
‘Grensoverschrijdende erfopvolging in Europa: de (onbegrensde?) mogelijkheden van de Europese Erfrechtverordening voor de praktijk’, in Onbegrensde mogelijkheden. De internationale di-mensie in de dagelijkse juridische praktijk (Congresbundel Jonge Balie Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2012
Verhoging grens vrijstelling vergunningplicht aanbieders belegginsgobjecten naar € 100.000 onbekend Financieel recht 16-november-2011
Internationale echtscheiding vaker naar Nederlands recht Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 10-november-2011
De Gemeentestem, Milieukamers on(grond)wettig Robert van der Velde Vergunningen 18-oktober-2011
Milieukamers (on)grondwettig Robert van der Velde Vergunningen 3-oktober-2011
Bescherming van kind in buitenland Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 5-juli-2011
De verplichte eigen verklaring in het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet en relatieve beoordelingssystemen, Tender Nieuwsbrief 2011, nr. 4, p. 3 onbekend Aanbestedingsrecht 1-juni-2011
Nieuwe regels internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 10-mei-2011
Whiplash; juristen aan het woord. Verslag van het 4e Gronings Letselschadecongres. PIV-Bulletin 2011, nr. 3, p. 16 Armin Vorsselman Letselschaderecht 1-april-2011
Samenwerken met uw concurrent, mag dat? onbekend Fusies en overnames 20-februari-2011
‘Internationale boedelafwikkeling’, in: W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (red.), Handboek Boedelafwikkeling 2013/2014, Zutphen: Walburg Pers 2011, p. 1608-1759 (samen met M.H. ten Wolde). Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2011
Book 10 Civil Code: on the Dutch Conflict of Laws, Groningen: Hephaestus 2011, tevens opgenomen in: Yearbook of Private International Law 2011, Volume 13, p. 657-694 (samen met M.H. ten Wolde en N.A. Baarsma). Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2011
Vorsselman, H. (2010) Schadebeperkingsplicht en letselschade. Quo Vadis? In F.T. Oldenhuis (red.), Schadebeperkingsplicht. Wie verwacht wat van wie? (CRBS-reeks). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Armin Vorsselman Letselschaderecht 1-november-2010
Het pandrecht onbekend Insolventierecht en herstructurering 1-maart-2010
Vorsselman, H. & Kolder, A. (2010). Werkgerelateerde verkeersboetes. Een gedachte-experiment. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), nr. 6825, p. 13-20. Armin Vorsselman Aansprakelijkheid/schade/verzekering 1-januari-2010
‘De ongeldige inschrijver: wel belang, geen vordering’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2009, p. 299-305 onbekend Aanbestedingsrecht 1-augustus-2009
Vorsselman, H. & Kolder, A. (2009). Noot bij: Rechtbank Arnhem (17 april 2009), JA 2009, 141. (Werkgeversaansprakelijkheid, Verkeersboetes, Onderlinge draagplicht). Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA), 2009-nr 8, p. 1302-1307. Armin Vorsselman Aansprakelijkheid/schade/verzekering 1-januari-2009
TBR 2008/186 Digitalisering binnen de ruimtelijke ordening (vervolg) (mr. W.R. van der Velde en mr. J. van der Velde) Robert van der Velde Bestuursrecht 1-juli-2008
‘Internationaal huwelijksvermogensrecht: temporele reikwijdte van de regelingen in het Nederlandse conflictenrecht’, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) 2008, 109, p. 272-278. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2008
Vorsselman, H. & Kolder, A. (2008). De Hoge Raad tussen Scylla en Charibdis. Over werknemers en verkeersboetes. Nederlands Juristenblad (NJB), nr. 35, p. 2210-2214. Armin Vorsselman Aansprakelijkheid/schade/verzekering 1-januari-2008
Internationale boedelafwikkeling. Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen (diss. Groningen) (Ars Notariatus 138), Deventer: Kluwer 2008. Jan-Ger Knot Personen- en familierecht 1-januari-2008
TBR 2008/29 Digitalisering binnen de ruimtelijke ordening (Mr. W.R. van der Velde en mr. J. van der Velde) Robert van der Velde Bestuursrecht 1-januari-2008
Bouwrecht, Provinciegrensoverschrijdende Natura 2000-gebieden Robert van der Velde Vergunningen 1-september-2006
Bouwrecht, Handhaving in de ruimtelijke ordening Robert van der Velde Bouwrecht 1-april-2003
De Gemeentestem, De Flora- en faunawet en de gevolgen voor de bestemmingsplanpraktijk Robert van der Velde Vergunningen 29-november-2002
Het collectief actierecht in het civiele recht en in het bestuursrecht Robert van der Velde Bestuursrecht 17-oktober-1997
Data Juridica, Het collectief actierecht in het civiele en in het bestuursrecht Robert van der Velde Bestuursrecht 1-januari-1997
Data Juridica, De rol van overeenkomsten bij moeilijk planologisch inpasbare projecten: een praktijkvoorbeeld Robert van der Velde Vergunningen 1-januari-1993
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar