Spring naar inhoud
Contact

Vlam in de pan: brandschade een gevaar voor uw onderneming?

Datum
door
PlasBossinade
door Armin Vorsselman en Maxime de Coninck Het zal u niet verbazen dat brand gepaard kan gaan met flinke financiële schade. Als uw bedrijf brandschade oploopt, dan bent u daarvoor waarschijnlijk goed verzekerd. Maar wat gebeurt er als uw bedrijf zelf aansprakelijk is voor een brand, bijvoorbeeld omdat een van uw werknemers niet goed oplet bij het leggen van gasleidingen bij een klant?

In dat geval wordt de schade meestal door de verzekeraar van die klant vergoed. Maar let op! Als de brand is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen, heeft de verzekeraar het recht om de schade op u te verhalen. Dat heet ‘regresrecht’. Sinds 1 januari 2014 zijn de verhaalsmogelijkheden van de verzekeraars (sterk) verruimd, waardoor het verstandig is uw eigen situatie nog eens goed onder de loep te nemen. Bent u nog wel voldoende verzekerd?

Onbeperkt regres

Tot 1 januari 2014 konden verzekeraars in beginsel maar tot € 500.000,- op de veroorzaker van de schade verhalen. Zelfs als de schade in de miljoenen liep. Dit was gebaseerd op een voor (brand)verzekeraars bindend convenant. Op 1 januari 2014 is de Brandregresregeling 2014 (BBr 2014) in werking getreden. De BBr 2014 kent de regresbeperkingen niet langer. Voor brandschades ontstaan na 31 december 2013 kunnen bedrijven, als sprake is van onzorgvuldig handelen of nalaten, voor de volledige schade worden aangesproken. Daarbij gaat het meestal niet om schamele bedragen: uit onderzoek van het Nederlands Instituut van Register-Experts blijkt dat het aantal branden met een schadebedrag van € 1 miljoen euro of meer vorig jaar een recordaantal van 148 heeft bereikt. Menig onderneming overleeft dergelijke schadeclaims niet. Het is voor uw bedrijf dan ook van groot belang om de juiste maatregelen te nemen, teneinde de risico’s op forse schadeclaims zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen

Aan welke maatregelen kunt u dan denken? Natuurlijk doet u er verstandig aan om voldoende brandpreventiemaatregelen te treffen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Mocht het toch fout gaan, dan is het hebben van een goede aansprakelijkheidsverzekering (AVB) een must. Het is echter lastig om de hoogte van de verzekerde som te bepalen. Hoe hoger de gekozen verzekerde som, hoe hoger de premie die u dient te betalen. Is de verzekerde som echter te laag, dan komt de financiële positie van uw bedrijf bij een schadeclaim misschien alsnog onder druk te staan. Gelet op de mogelijkheden voor verzekeraars om na 1 januari 2014 de gehele schade te verhalen, is het voor veel ondernemers verstandig om de verzekerde som te verhogen. Denkt u daarbij aan ondernemers voor wie het risico op brandschade relatief groot is, zoals ondernemingen waarin laswerkzaamheden worden verricht.

Een andere maatregel die u kunt treffen is het bij overeenkomst uitsluiten of beperken van uw aansprakelijkheid. Ook kunt u de uit te keren som bij brandschade in de algemene voorwaarden beperken tot de verzekerde som onder de AVB-polis. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de risico’s te verkleinen. Let u daarbij op dat u niet alleen algemene voorwaarden opstelt, maar deze ook op de juiste wijze hanteert. Helaas gaat dat in de praktijk nog wel eens mis.

Kunt u hulp gebruiken bij het treffen van de juiste maatregelen? Twijfel dan niet om contact op te nemen met de aansprakelijkheidsrecht- en verzekeringsrechtexperts van PlasBossinade, mr. Armin Vorsselman en mr. Martin Gans.