Spring naar inhoud
Contact

Peter Fousert

Functie
advocaat/voorzitter Dagelijks Bestuur

'Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen' is een gevleugelde uitdrukking die op het insolventierecht van toepassing is.

Zodra mensen of bedrijven in financiële problemen dreigen te komen wordt de spankracht van het recht getest. In dat speelveld voelt advocaat Peter Fousert zich het meeste thuis. Adviseren en procederen over het insolventierecht in de breedste zin van het woord. U moet daarbij niet alleen denken aan ondernemingen in zwaar weer en dreigende faillissementen, maar ook aan vraagstukken die betrekking hebben op (her)financiering, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.

Curator

Naast zijn werk als advocaat treedt Peter Fousert op als curator in faillissementen van zeer diverse omvang en heeft hij ervaring als (stille) bewindvoerder in surséances van betaling en pre-packprocedures.

Opleiding

  • Sociaal economisch - en ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Postacademische opleiding insolventierecht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Insolventierecht, Grotius Academie Nijmegen
  • Financiële economie voor curatoren, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nevenfuncties

  • Docent insolventierecht bij onder meer OSR in Utrecht. Daar verzorgt hij een onderdeel van de voortgezette stagiaire opleiding, de opleiding voor beginnende advocaten.
  • Lid van INSOLAD, Vereniging voor Insolventierecht Advocaten
  • Lid van de Adviesraad van Festival Hongerige Wolf

Rechtsgebiedenregister

Peter Fousert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.