Peter Fousert

advocaat/voorzitter Dagelijks Bestuur

Meedenken, strategie bepalen en procederen

'Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen' is een gevleugelde uitdrukking die op het insolventierecht van toepassing is.

Zodra mensen of bedrijven in financiële problemen dreigen te komen wordt de spankracht van het recht getest. In dat speelveld voelt advocaat Peter Fousert zich het meeste thuis. Adviseren en procederen over het insolventierecht in de breedste zin van het woord. U moet daarbij niet alleen denken aan ondernemingen in zwaar weer en dreigende faillissementen, maar ook aan vraagstukken die betrekking hebben op (her)financiering, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.

Curator

Naast zijn werk als advocaat treedt Peter Fousert op als curator in faillissementen van zeer diverse omvang en heeft hij ervaring als (stille) bewindvoerder in surséances van betaling en pre-packprocedures.

Opleiding

  • Sociaal economisch - en ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Postacademische opleiding insolventierecht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Insolventierecht, Grotius Academie Nijmegen
  • Financiële economie voor curatoren, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nevenfuncties

  • Docent insolventierecht bij onder meer OSR in Utrecht. Daar verzorgt hij een onderdeel van de voortgezette stagiaire opleiding, de opleiding voor beginnende advocaten.
  • Lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten Insolad
  • Lid van de Adviesraad van Festival Hongerige Wolf

Contactgegevens

Mijn blogs

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar