Spring naar inhoud
Contact

Peter Hoekstra

Functie
advocaat

Adviseren en procederen op het gebied van het aanbestedingsrecht, het mededingingsrecht en de raakvlakken daartussen. Of u nu een aanbesteding wilt organiseren of daarop wilt inschrijven of als u wilt weten wat aanbestedingsrechtelijk of mededingingsrechtelijk is toegestaan, dan moet u bij advocaat Peter Hoekstra zijn.

Aanbestedingsrecht in al haar facetten

Binnen het aanbestedingsrecht houdt Peter Hoekstra zich bezig met alle aspecten waar u als aanbestedende dienst of inschrijver tegen aan kunt lopen. Hoe richt u uw aanbestedingsprocedure in, welke procedure is het meest passend en welke selectiecriteria, uitsluitingsgronden en/of gunningscriteria kunt u hanteren? Maar ook als u wilt inschrijven op een aanbesteding, is het van belang dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. Mocht er ten aanzien van de beoordeling van de inschrijvingen of de (voorlopige) gunning toch een geschil ontstaan, dan staat Peter Hoekstra u graag bij om een oplossing te zoeken of waar nodig te procederen.

Mededingingsrecht

Kartels, fusies, misbruik machtspositie en staatssteun

Ook voor het mededingingsrecht en het staatssteunrecht kunt u zich tot Peter Hoekstra wenden. Denk aan kartels en andere vormen van samenwerking. Maar ook aan (de controle op) fusies, overnames en joint ventures. Of aan misbruik van economische machtsposities van concurrerende ondernemingen. Wilt u weten welke samenwerking of afspraken zijn toegestaan of vraagt u zich af of uw concurrent de mededinging verstoort, dan vertelt Peter Hoekstra u daar graag meer over.

Dat geldt ook voor mogelijke verstoring van de mededinging door staatssteun. Indien u als ondernemer of overheid wilt weten of bepaalde steun mogelijk is, of indien u zich afvraagt of voordelen die uw concurrent van de overheid krijgt, zijn toegestaan, dan adviseert Peter Hoekstra u graag.

Opleiding

  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Nederlands & Europees Mededingingsrecht, Grotius Academie

Nevenfuncties

  • Lid van de Raad van Toezicht van de Centrale Huisartsendienst Drenthe
  • Adviseur van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Netwerken

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM)
  • Lid van VNO-NCW Noord