Peter Hoekstra

advocaat

Ondernemings- en mededingingsrecht

Adviseren, contracteren en procederen op de raakvlakken van het ondernemings- en het mededingingsrecht. Of u nu een nieuwe vennootschap wilt oprichten, een onderneming wilt verkopen of overnemen, of een samenwerking aan wilt gaan: als u wilt weten hoe een en ander juridisch vastgelegd moet worden of wat mededingingsrechtelijk is toegestaan, dan moet u bij advocaat Peter Hoekstra zijn.

Ondernemen is afspraken maken

Binnen het ondernemingsrecht houdt Peter Hoekstra zich bezig met alle aspecten waar u als ondernemer tegen aan kunt lopen. Hoe richt u uw onderneming in, welke rechtsvorm is het meest wenselijk en hoe worden de verhoudingen tussen bijvoorbeeld vennoten, aandeelhouders en/of directie goed geregeld? Maar ook als u uw onderneming wilt verkopen, een andere onderneming wilt kopen of wilt fuseren, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd. Krijgt u als ondernemer toch een geschil, dan staat Peter Hoekstra u graag bij om een oplossing te zoeken of waar nodig te procederen.

Kartels, fusies, misbruik machtspositie en staatssteun

Ook voor de vier pijlers van het mededingingsrecht kunt u zich tot Peter Hoekstra wenden. Denk aan kartels en andere vormen van samenwerking. Maar ook aan de controle op fusies, overnames en joint ventures en de controle op ondernemingen die een economische machtspositie hebben. Wilt u weten wat is toegestaan voor uzelf, of vraagt u zich af of is toegestaan wat uw concurrent doet, dan vertelt Peter Hoekstra u daar graag meer over. Dat geldt ook voor mogelijke verstoring van de mededinging door staatssteun. Indien u zich afvraagt of voordelen die uw concurrent van de overheid krijgt, zijn toegestaan, of indien u als ondernemer of overheid wilt weten of bepaalde steun mogelijk is, dan adviseert Peter Hoekstra u graag.

Opleiding

  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Nederlands & Europees Mededingingsrecht, Grotius Academie

Nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van JNO (Jonge Noordelijke Ondernemers)
  • Kwaliteitscontroleur van (de adviezen van) de Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Contactgegevens

Mijn blogs

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar