Spring naar inhoud
Contact

Klachtenregeling PlasBossinade

PlasBossinade doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van PlasBossinade.

Wat te doen bij een klacht?

Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw zaak binnen ons kantoor (advocaat of (kandidaat-)notaris). Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een van onze klachtenfunctionarissen:

  • mr. M.P. Waninge (of haar plaatsvervanger indien de klacht haar aangaat) voor klachten over de dienstverlening van een advocaat; of
  • mr. J.G. Knot (of zijn plaatsvervanger indien de klacht hem aangaat) voor klachten over de dienstverlening van een (kandidaat-)notaris.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor de ontstane problemen proberen te vinden of u voorzien van een duidelijke argumentatie. Deze oplossing of argumentatie zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.